E-SHOPAŘI, PŘIBALUJETE SVÝM ZÁKAZNÍKŮM K OBJEDNANÉMU ZBOŽÍ DÁRKY? A CHTĚLI BYSTE JEJ PŘI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY OD ZÁKAZNÍKA ZPĚT?

Autor: Mgr. Veronika Kaplanová, 18. 10. 2021

eshop E-SHOPAŘI, PŘIBALUJETE SVÝM ZÁKAZNÍKŮM K OBJEDNANÉMU ZBOŽÍ DÁRKY? A CHTĚLI BYSTE JEJ PŘI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY OD ZÁKAZNÍKA ZPĚT?

Máte e-shop a dáváte k objednanému zboží dárky svým zákazníkům? Dárky přibalené k objednanému zboží jsou častým marketingovým tahem e-shopů, kterým chtějí potěšit své zákazníky. K zásilkám jsou přibalovány nejen nejrůznější propagační předměty, vzorky kosmetiky, apod., ale i hodnotnější výrobky. Co když ale váš zákazník, jakožto spotřebitel, ve čtrnáctidenní lhůtě odstoupí od smlouvy bez uvedení důvodu, bude muset dárek vrátit společně s vráceným zbožím?

Odpověď najdeme v občanském zákoníku: obecně řečeno, dárek vrátit nemusí. Pokud zákazníkovi zašlete věc, aniž by si jí objednal, jedná se o tzv. neobjednané plnění, které spotřebitel nemusí vracet, ani vás nemusí informovat o tom, že si věc ponechá. Spotřebitel se stává tzv. poctivým držitelem a může s věcí nakládat podle libosti.

V krajním případě mohou spotřebitelé svého práva na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu zneužít, objednat si z e-shopu zboží, které vrátí, ale dárek si nechají.

Jak tedy postupovat, aby byl při odstoupení od smlouvy zákazník povinen dárek vrátit?

Jako provozovatelé e-shopů musíte zajistit, aby dárek nesplňoval definici neobjednaného plnění – aby nešlo o dodání věci bez objednávky. Zkrátka, základem je informovat zákazníky o tom, že dárek obdrží. K tomu je potřeba splnit tři následující kroky:

  • Zahrňte dárek do objednávky zákazníka. Skutečnost, že zákazník obdrží dárek, by měla být zahrnuta do objednávkového procesu. Do objednávkového formuláře a shrnutí objednávky je vhodné přidat položku „Dárek“ s možností zaškrtávacího políčka, nebo počtem kusů 1.
  • Dárek uveďte na faktuře. Do faktury zahrňte jako jednu z položek dárek v ceně 0,- Kč.
  • Upravte obchodní podmínky e-shopu. V případě, že jste dodrželi předchozí dva kroky, uzavíráte podle práva se zákazníkem dvě smlouvy: jednu kupní (k objednanému zboží) a jednu darovací (k dárku), přičemž darovací smlouva je závislá na kupní. V případě, že zanikne kupní smlouva, zanikne i tato darovací smlouva.

Doporučujeme proto výslovně v obchodních podmínkách tento postup popsat a uvést, že v případě, že zákazník odstoupí od smlouvy ve čtrnáctidenní lhůtě bez udání důvodu, pozbývá závislá darovací smlouva účinnosti, a zákazník je povinen dar vrátit.

Problém má jednoduché řešení v případě, že zákazník odstoupil od smlouvy bez udání důvodu jako od celku – jak je uvedeno výše, musí dárek vrátit.

Situace se komplikuje, pokud si zákazník část objednaného zboží ponechá a odstoupí od kupní smlouvy uzavřené s e-shopem pouze částečně. Často bývá dárek navázán ke konkrétnímu zboží nebo na objednávku, která dosáhne určité ceny (například je vyšší než 1000 Kč). V takovém případě budete muset posoudit, zda došlo k odstoupení od smlouvy právě ohledně tohoto zboží, nebo zda se odstoupením snížila cena objednávky pod stanovenou hodnotu, a podle toho po zákazníkovi požadovat, aby dárek vrátil.

Jak je to v případě reklamace zboží?

Upozorňujeme, že zákazník není povinen dárek vracet, pokud zboží reklamuje z důvodu, že je vadné. Pokud byste jako provozovatel e-shopu vyžadovali vrácení dárku i v těchto případech, mohli byste tím bránit zákazníkovi v tom, aby výrobek reklamoval, čímž byste porušovali jeho spotřebitelská práva.

Pokud zákazník dárek nemůže vrátit, je povinen zaplatit za něj obvyklou cenu. Pokud zákazník dárek poničí, nebo jinak sníží hodnotu dárku v důsledku toho, že s ním nakládal jiným způsobem, než je s ohledem na jeho povahu a vlastnosti obvyklé, je povinen takové snížení hodnoty provozovateli e-shopu nahradit.

Posíláte zákazníkům svého eshopu k objednanému zboží navíc dárek? Dejte si pozor na nastavení všeobecných obchodních podmínek a svého eshopu, abyste se vyvarovali ztráty dárku při odstoupení od smlouvy zákazníkem. S nastavením obchodních podmínek Vám rádi pomůžeme, neváhejte se na nás obrátit.

Sdílej článek:

Doporučené články

PŘEDKUPNÍ PRÁVO U NEMOVITOSTÍ - VARIANTY, VZNIK A ŘEŠENÍ

Co znamená předkupní právo u nemovitostí? Jaké druhy předkupního práva existují? Na co si dát pozor, když kupujete nemovitost? Na toto téma hovořil Daniel Macek s NEMO report. Více

COOKIES - ZMĚNA PRAVIDEL, KTERÁ VÁM NESMÍ UNIKNOUT

Pokud jste provozovatelem webových stránek, asi už tušíte, že tento článek píšeme především právě pro Vás. Od 1. 1. 2022 se mění pravidla týkající se tzv. cookies a v tomto článku Vám jednoduše vy...Více

©2020

Design by RVLT