ZMĚNA VE VÝŠI MINIMÁLNÍ A ZARUČENÉ MZDY PRO ROK 2022

Autor: Mgr. Zuzana Carvová, 7. 12. 2021

ZMĚNA VE VÝŠI MINIMÁLNÍ A ZARUČENÉ MZDY PRO ROK 2022

Od příštího roku, přesněji od 1. 1. 2022 bude výše minimální mzdy navýšena o částku ve výši 1.000 Kč. Ze současných 15.200 Kč, tak bude minimální hrubá mzda činit částku ve výši 16.200 Kč.

Minimální mzda a zároveň taktéž zaručená mzda jsou jistou ochranou zaměstnanců před nepřiměřeně nízkým finančním ohodnocením od zaměstnavatele, přičemž zde platí, že pokud zaručená mzda zaměstnance nedosáhne nejnižší stanovené částky, je zaměstnavatel povinen rozdíl, který zde zaměstnanci vznikl (s výjimkou kolektivních smluv), dorovnat.

Minimální hrubá mzda je určitou nejnižší odměnou, která náleží zaměstnanci za práci v běžném pracovním režimu – při práci na plný úvazek - 40 hodin týdně. Spolu se zvýšením minimální mzdy, dochází i ke zvýšení zaručené mzdy, která stanovuje nejnižší částku za provedenou práci, která se odvíjí od složitosti provedené práce a její náročnosti – současně se zaručená mzda taktéž odvíjí právě od mzdy minimální. Zaručená mzda je klasifikovaná 8 skupinami, které zahrnují například:

1. skupina

nosiče zavazadel, pomocníky v obchodě

2. skupina

pokojské, kuchaře jednoduchých jídel, školníky

3. skupina

klempíře, instalatéři

4. skupina

kuchaře specialisty, strojvedoucí na vedlejších tratích

5. skupina

řidiče autobusů, zdravotní sestry

6. skupina

správce sítí, speciální pedagogy

7. skupina

lékaře, zubaře

8. skupina

makléře na finančním a kapitálovém trhu

 

Výše minimální mzdy ovlivňuje i řadu dalších finančních výdajů jako například úhradu minimální zálohy na zdravotní pojištění OBZP (osob bez zdanitelných příjmů), která v současné době činí měsíční částku na zdravotní pojištění ve výši 2.052 Kč, přičemž v roce 2022 bude ve výši 2.187 Kč či dále ovlivňuje limit pro nekolidující zaměstnání, tzn. výši přivýdělku osob, které jsou vedeny na úřadu práce – zde bude limit stanoven na částku ve výši 8.100 Kč.

O výši minimální mzdy rozhodla nařízením vláda, a to dne 5. 11. 2021, přičemž finálnímu rozhodnutí předcházela řada dohadů, kdy se jednotliví členové vlády nemohli shodnout na částce, o kterou bude minimální mzda navýšena.  Nyní musí být nařízení, kterým byla upravena výše minimální mzdy, vyhlášeno ve Sbírce zákonů. I když prozatím nařízení není vyhlášeno ve Sbírce zákonů, schválená výše minimální mzdy se měnit nebude. Změny by musela dosáhnout nově ustanovená vláda, která by musela původní nařízení určující výši minimální mzdy zrušit, připravit nařízení nové a toto nařízení by muselo znovu projít celým legislativním procesem.

Nyní bychom Vám rádi pro větší přehled uvedli tabulku zaručené mzdy, která je rozdělena na 8 skupin:

skupina prací za hodinu (Kč) nejnižší úroveň zaručené mzdy za měsíc (Kč)
1 96,40 16.200
2 106,50 17.900
3 117,50 19.700
4 129,80 21.800
5 143,30 24.100
6 158,20 26.600
7 174,70 29.400
8 192,80 32.400

Sdílej článek:

Doporučené články

NÁVRH ZÁKONA O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ (TZV. ZÁKON O WHISTLEBLOWINGU) – O POVINNOSTECH PRO ZAMĚSTNAVATELE A HROZÍCÍCH SANKCÍCH

Dne 17. 12. 2021 uplynula lhůta k provedení evropské směrnice o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (tzv. směrnice o whistleblowingu), do národních právních řádů. Jak jsme uvedli v na...Více

E-SHOPAŘI, ZPOZORNĚTE: ROZHODNUTÍ NEJVYŠŠÍHO SOUDU OHLEDNĚ DÉLKY A BĚHU REKLAMAČNÍ DOBY

Vyřizování reklamací je pro e-shopaře běžnou činností, proto tuto problematiku zpravidla velmi dobře ovládají. Víte ale, jak to je s během dvouleté doby, po kterou může zákazník věc, kterou si zak...Více

©2020

Design by RVLT