NEMÁTE POVINNÉ ÚDAJE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH? POZOR, HROZÍ VÁM POKUTY

Autor: Adéla Kunčíková, 19. 8. 2020

NEMÁTE POVINNÉ ÚDAJE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH? POZOR, HROZÍ VÁM POKUTY NEMÁTE POVINNÉ ÚDAJE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH? POZOR, HROZÍ VÁM POKUTY

Nabízíte na svém webu služby, zboží nebo jste pouze podnikatelem, který využívá webové stránky jako svou vizitku? Uvádíte zde všechny povinné údaje? Za nedostatečné informace na Vašich webových stránkách hrozí pokuta až do výše 100.000,-Kč, v horším případě pozastavení činnosti až na rok. Všechny potřebné informace jsme pro Vás sepsali níže.

Povinné údaje u podnikatelů:

  • Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby;
  • Sídlo podnikání (kompletní a přesná adresa);
  • Přidělený identifikační údaj (IČO);
  • Přidělené daňové identifikační číslo (DIČ) – pokud jste plátcem DPH;
  • Údaj o zápisu v obchodním rejstříku, včetně oddílu a vložky (pokud je v něm osoba zapsaná);
  • Údaj o zápisu v živnostenském rejstříku (nebo jiném veřejném rejstříku).

  1. Údaje o zápisech ve veřejných rejstřících je nutné psát v celém jejich znění, tedy např.:

„Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku v (místo zápisu) od (datum zápisu)...“

Tyto údaje je zároveň povinné uvádět na obchodních listinách, jako jsou: faktury, smlouvy, atp.;

  1. U společnosti s ručením omezeným může být, kromě výčtu výše, uveden údaj o základním kapitálu (o upsané a splacené části), údaj o existenci koncernu a znalecký posudek o ocenění hodnoty majetku;
  1. V případě akciové společnosti je dále nutné uvést údaj o svolání valné hromady, který se poté nemusí zveřejňovat v Obchodním věstníku, spolu s dalšími dokumenty z valné hromady.

Kam napsat povinné údaje na webu?

V zákonu není přímo uvedené, kde by se měly povinné údaje nacházet. Důležité je, aby byly návštěvníkům jednoduše dostupné. Ideálním místem pro jejich umístění je patička webové stránky, sekce nebo stránka nazvaná příhodně např. „Kontakt“ či „O nás“. Umístění je zcela na Vás, ale nejpraktičtějším místem je zmíněná patička webové stránky, odkud budou informace nejpřístupnější.

Obchodování či poskytování služeb spotřebiteli

Pokud je Vaší druhou smluvní stranou spotřebitel, tak zbystřete. Právní úprava (zejm. občanský zákoník a zákon na ochranu spotřebitele) na Vás kladu celou řadu povinností, které je třeba splnit před uzavřením smlouvy, během uzavírání smlouvy, ale i po jejím uzavření. Ideální je mít všechny tyto záležitosti přehledně a srozumitelně sepsané ve všeobecných obchodních podmínkách, které na Vašem webu musí být volně přístupné, aby se s jejich obsahem mohl seznámit kdokoliv ještě před uzavřením smlouvy s Vámi. O čem je nutné v obchodních podmínkách informovat naleznete v ustanoveních občanského zákoníku.

Pokud Vám na webových stránkách chybí výše zmíněné údaje, měli byste je co nejdříve doplnit. Kontaktujte svého správce webových stránek nebo „webmastera“. Těmito jednoduchými kroky se vyhnete zbytečným komplikacím.

Nevíte si rady s obsahem Vašich webových stránek či obchodních podmínek? Obraťte se na nás, máme v tomto oboru letité zkušenosti a rádi Vám vše připravíme na míru tak, abyste se vyhnuli pokutám či dokonce žalobám v případech, kdy okopírujete obsah od někoho jiného.

Sdílej článek:

Doporučené články

E-SHOPAŘI, PŘIBALUJETE SVÝM ZÁKAZNÍKŮM K OBJEDNANÉMU ZBOŽÍ DÁRKY? A CHTĚLI BYSTE JEJ PŘI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY OD ZÁKAZNÍKA ZPĚT?

Máte e-shop a dáváte k objednanému zboží dárky svým zákazníkům? Dárky přibalené k objednanému zboží jsou častým marketingovým tahem e-shopů, kterým chtějí potěšit své zákazníky. K zásilkám jsou př...Více

DATOVÉ SCHRÁNKY BEFELEM, BUDOU KU PROSPĚCHU?

V oblasti zřizování datových schránek by mělo dojít počátkem roku 2023 k velkým změnám. V současné době jsou datové schránky zřizovány fyzickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám a právnickým os...Více

©2020

Design by RVLT