Zásady zpracování osobních údajů

1. Mgr. Daniel Macek, advokát provozující advokátní kancelář MACEK.LEGAL, se sídlem Haštalská 1072/6, Praha 1 – Staré Město, IČ: 76416933, provozovatel webové stránky www.macek.legal (dále jen „Správce“) v rámci své činnosti spravuje a zpracovává Vaše osobní údaje.

Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) slouží pro Vaši informaci o okolnostech zpracování osobních údajů a o právech, která ve vztahu k tomuto zpracování máte.

Správce zpracovává vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

2. Správce zpracovává Vaše osobní údaje za následujícím účelem:

a) Vašeho zpětného kontaktování v případě, že vyplníte a odešlete kontaktní formulář na macek.legal, kdy vyplněním a odesláním formuláře udělujete dobrovolný souhlas Správci se zpracováním následujících osobních údajů:

  • jméno a příjmení,
  • e-mailová adresa,
  • telefon,
  • obsah dotazu.

Shora uvedené osobní údaje budou Správcem zpracovány pouze pro zodpovězení dotazu a Vaše zpětné kontaktování, a to jen po dobu nezbytnou k naplnění účelu vyřízení poptávkového formuláře.

b) Zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu Správce, kterým je přímý marketing, v souladu s platným právním řádem (zejm. čl. 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES a § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti) v případě, že jste náš klient.

V tomto případě Správce zpracovává Vaše příjmení, jméno e-mailovou adresu na kterou bude zasílat informace o právních novinkách popř. speciální nabídky svých služeb, a to do Vašeho případného odhlášení odběru těchto novinek. Odhlášení je možné provést v každém e-mailu.

c) Zasílání speciálních nabídek s přáním k narozeninám, pokud nám k tomu udělíte svůj souhlas.

Za tímto účelem zpracovává Správce Vaše datum narození popř. IČO a e-mailovou adresu, na kterou narozeninové přání spolu se speciální nabídkou zasílá. Odhlášení z odběru těchto narozeninových nabídek je možné provést v příslušném e-mailu.

3. Zpracování veškerých Vašich osobních údajů je prováděno pouze Správcem.

 

4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po Správci informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává,
  • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz Správce provede, pokud tento výmaz nebude v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy,
  • na přenositelnost a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením.

5. Tato práva můžete uplatnit podle své volby vůči advokátní kanceláři MACEK.LEGAL na kontaktní adrese info@macek.legal.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je věcně příslušný, je podle platné právní úpravy ČAK.

Tento projekt Kreativní vouchery Daniel Macek je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Tento projekt Kreativní vouchery Daniel Macek je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

©2020

Design by RVLT