Zásady zpracování osobních údajů

1. Mgr. Daniel Macek, advokát provozující advokátní kancelář MACEK.LEGAL, se sídlem Haštalská 1072/6, Praha 1 – Staré Město, IČ: 76416933, provozovatel webové stránky www.macek.legal (dále jen „Správce“) v rámci své činnosti spravuje a zpracovává Vaše osobní údaje.

Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) slouží pro Vaši informaci o okolnostech zpracování osobních údajů a o právech, která ve vztahu k tomuto zpracování máte.

Správce zpracovává vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

2. Správce zpracovává Vaše osobní údaje za následujícím účelem:

a) Vašeho zpětného kontaktování v případě, že vyplníte a odešlete kontaktní formulář na macek.legal, kdy vyplněním a odesláním formuláře udělujete dobrovolný souhlas Správci se zpracováním následujících osobních údajů:

  • jméno a příjmení,
  • e-mailová adresa,
  • telefon,
  • obsah dotazu.

Shora uvedené osobní údaje budou Správcem zpracovány pouze pro zodpovězení dotazu a Vaše zpětné kontaktování, a to jen po dobu nezbytnou k naplnění účelu vyřízení poptávkového formuláře.

b) Zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu Správce, kterým je přímý marketing, v souladu s platným právním řádem (zejm. čl. 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES a § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti) v případě, že jste náš klient.

V tomto případě Správce zpracovává Vaše příjmení, jméno e-mailovou adresu na kterou bude zasílat informace o právních novinkách popř. speciální nabídky svých služeb, a to do Vašeho případného odhlášení odběru těchto novinek. Odhlášení je možné provést v každém e-mailu.

c) Zasílání speciálních nabídek s přáním k narozeninám, pokud nám k tomu udělíte svůj souhlas.

Za tímto účelem zpracovává Správce Vaše datum narození popř. IČO a e-mailovou adresu, na kterou narozeninové přání spolu se speciální nabídkou zasílá. Odhlášení z odběru těchto narozeninových nabídek je možné provést v příslušném e-mailu.

3. Zpracování veškerých Vašich osobních údajů je prováděno pouze Správcem.

 

4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po Správci informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává,
  • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz Správce provede, pokud tento výmaz nebude v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy,
  • na přenositelnost a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením.

5. Tato práva můžete uplatnit podle své volby vůči advokátní kanceláři MACEK.LEGAL na kontaktní adrese info@macek.legal.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je věcně příslušný, je podle platné právní úpravy ČAK.

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti EU
Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK.

©2020

Design by RVLT