DOTACE NA REGISTRACE OCHRANNÝCH ZNÁMEK

Autor: Mgr. Daniel Macek, 11. 2. 2022

DOTACE NA REGISTRACE OCHRANNÝCH ZNÁMEK

Minulý rok Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) dal podnikatelům, kteří chtěli registrovat ochranné známky, možnost získat dotaci na přihlašované ochranné známky. Protože se dotace setkaly s úspěchem, EUIPO možnost získat dotace nabídl i pro letošní rok.

Kdo může získat dotace a za jakých podmínek?

Dotace je opět určena pro OSVČ, malé a střední podniky (maximálně 250 zaměstnanců) a je možné ji čerpat až do výše 75 % ze základního správního poplatku za registraci ochranné známky (dotace není určena na právní služby, ale pouze na základní správní poplatek za registraci). Oproti minulému roku EUIPO dotaci ještě navýšil a udělení dotace tak představuje velkou finanční úsporu. Každý podnikatel může dotaci získat pouze jednou.

Jaká je šance k získání dotace?

Dokud nebudou vyčerpány přidělené peníze v programu, získá dotaci každý podnikatel, který splní podmínky. Udělení dotace tedy závisí na době podání žádosti. Šance na získání dotace je velmi vysoká, ale záleží na tom, kdy bude žádost o dotaci podána. Ten, kdo podá žádost o dotaci dříve, má vyšší šanci, že mu bude udělena, než ten, který žádost o dotaci podá na konci období určeného pro podávání žádostí.

Jak můžete dotaci získat?

K podání žádosti je nezbytné vyplnit formulář, který je k dispozici na webových stránkách EUIPO, a taktéž je nutné k žádosti přiložit dokumenty, které jsou EUIPO požadovány. Mezi zmiňované dokumenty patří osvědčení o registraci k DPH, které ale může být nahrazeno výpisem z ARES či výpisem z obchodního nebo živnostenského rejstříku a další požadované dokumenty EUIPO. Je důležité, aby k žádosti bylo doloženo vše potřebné, a aby žádost byla vyplněna správně, jinak EUIPO dotaci na ochranné známky neudělí. Pokud byste se chtěli vyhnout uvedené byrokracii, velice rádi Vám s žádostí o dotaci pomůžeme. Dotace máme totiž v malíku.

Harmonogram podání žádosti

Tento rok je podání žádostí možné:

  • od 10.1. 2022 do 16. 12. 2022

Z našeho pohledu je největší šance na získání dotace v první polovině tohoto roku, jak se říká „čím dříve, tím lépe“. Postup je takový, že jako první krok se žádá o dotaci, a až poté se registruje ochranná známka. Po registraci ochranné známky a úhradě správního poplatku se následně žádá o proplacení udělené dotace.

V případě Vašeho zájmu Vám velice rádi pomůžeme nejen s žádostí o dotaci, ale samozřejmě také s registrací ochranné známky, a to jak pro Evropskou unii, tak pro Českou republiku.

Sdílej článek:

Doporučené články

REZERVACE NEMOVITOSTI – JAK MÁ VYPADAT REZERVAČNÍ SMLOUVA, KDY JI PODEPSAT A JAK FUNGUJE REZERVAČNÍ POPLATEK

Nevíte, jaký význam má rezervační smlouva při nákupu a prodeji nemovitosti? Zajímá vás, na co si dát pozor, než ji podepíšete a uhradíte rezervační poplatek?  Na toto téma hovořila naše advokátk...Více

ZMĚNA VE VÝŠI MINIMÁLNÍ A ZARUČENÉ MZDY PRO ROK 2023

Jako minulé roky i letos rozhodla vláda ČR o nové výši minimální mzdy, k jejímuž navýšení dojde od 1. 1. 2023. V současné době činí minimální mzda částku ve výši 16.200 Kč, od Nového roku to však ...Více

©2020

Design by RVLT