® (™) © ANEB CO VLASTNĚ TYTO SYMBOLY ZNAMENAJÍ?

Autor: JUDr. Anna Břenková, 16. 3. 2022

® (™) © ANEB CO VLASTNĚ TYTO SYMBOLY ZNAMENAJÍ? ® (™)  © ANEB CO VLASTNĚ TYTO SYMBOLY ZNAMENAJÍ?

Pokud jste si hned řekli, že se jedná o označení ochranných známek, máte pravdu, tedy částečně. Tato označení totiž nejsou totožná. Jaký je jejich konkrétní význam? Na to se podíváme podrobněji v našem dnešním článku.

Ochranná známka je, zjednodušeně řečeno, právní nástroj ochrany značky. Dle zákona o ochranných známkách je klíčovým atributem ochranné známky její schopnost odlišit na trhu výrobky či služby jedné osoby od výrobků nebo služeb druhé osoby. Předmětem ochrany může být jakékoliv označení – jako jsou slova, písmena, číslice, tvary či dokonce zvuk nebo vůně, pokud splňují zákonem stanovené podmínky.

Pouze vlastník ochranné známky má právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. Pouze vlastník ochranné známky je také oprávněn používat spolu s ochrannou známkou značku ®. Záleží však na vlastníkovi dané ochranné známky, zda bude tento symbol uvádět či nikoliv. Užívání a umístění symbolu ® zákon nijak neupravuje, nicméně zpravidla se umisťuje v  pravém horním rohu. Než začnete tento symbol užívat, ujistěte se však, že vaše ochranná známka byla skutečně úspěšně zaregistrována. Použití symbolu ® u ochranné známky, která ještě není zapsána do příslušného rejstříku, může být posuzováno jako klamavá reklama. V některých zemích se dokonce může jednat o trestný čin.

Označení ® pochází z anglického registered, neboli (za)registrovaný. Registrace je také hlavním rozlišovacím kritériem od označení (), odvozeného z anglického slova trademark, tedy ochranná známka. Symbol (™) je hojně rozšířen v anglicky mluvících zemích, neboť se používá převážně pro označení ochranných známek chráněných podle anglosaského práva, tzv. common law. Jeho užití však není podmíněno předchozí formální registrací ochranné známky. Připojení tohoto symbolu slouží primárně jako upozornění, že její uživatel hodlá nárokovat práva z ochranné známky podle obecného práva. Jedná se tedy o jinou jazykovou variantu symbolu ®, jehož užití však, na rozdíl od symbolu (™), podléhá předchozí registraci. Proto se v našich končinách označení (™) tolik nevyskytuje, neboť úspěšná registrace ochranné známky a s tím spojené právo používat symbol ®, se vyznačuje vyšším stupněm ochrany.

Můžete se také setkat se symbolem ©, značící výhradu autorského práva (copyright) nebo D jako výhrada zapsaného průmyslového vzoru (design).

Pokud uvažujete o registraci Vaší ochranné známky, obraťte se na náš tým, který Vás celým procesem úspěšně provede.

Sdílej článek:

Doporučené články

JSTE OSVČ A NEMÁTE ZATÍM DATOVOU SCHRÁNKU? OD ROKU 2023 SE VÁM JEJÍ ZŘÍZENÍ NEVYHNE

Blíží se rok 2023 a s ním dlouho očekávané změny v oblasti datových schránek, na které jsme Vás již upozorňovali v našem článku v říjnu 2021. Mnozí se obávali dopadů povinného zřízení datových s...Více

„TLAČÍTKOVÁ NOVELA“ SPOTŘEBITELSKÉHO PRÁVA – PŘEHLEDNÝ CHECK-LIST NOVÝCH POVINNOSTÍ E-SHOPISTŮ

Aktuální novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele přináší zásadní změny v právu ochrany spotřebitele a dotkne se mimo jiné provozování e-shopů. Novela již byla schválena oběma ko...Více

©2020

Design by RVLT