Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře na www.macek.legal (dále jen „webová stránka“) udělujete souhlas advokátní kanceláři MACEK.LEGAL, Haštalská 1072/6, Praha 1 – Staré Město, IČ: 76416933, provozovateli webové stránky (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovával jako samostatný Správce tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení,
  • e-mailová adresa,
  • telefon,
  • obsah dotazu.

2. Správce zpracovává shora uvedené osobní údaje pro zodpovězení dotazu a Vaše zpětné kontaktování. 

3. Osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu vyřízení poptávkového formuláře.

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Tento souhlas je dobrovolný.

5. Zpracování osobních údajů je prováděno pouze Správcem.

6. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po Správci informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává,
  • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz Správce provede, pokud tento výmaz nebude v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy,
  • na přenositelnost a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením.

7. Tato práva můžete uplatnit podle své volby vůči advokátní kanceláři MACEK.LEGAL na kontaktní adrese info@macek.legal.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je věcně příslušný, je podle platné právní úpravy ČAK.

©2020

Design by RVLT