Pohledávky

Vzniku pohledávek primárně předcházíme, řešíme prevenci jejich dobytnosti, pomůžeme Vám ale i v případě vymáhání pohledávek u soudu nebo v exekučním řízení.

U našich klientů se snažíme vzniku pohledávek co nejvíce předcházet tzv. “prevencí vzniku pohledávek” (správně postavenou smluvní dokumentací), zároveň klientům pomáháme s “prevencí dobytnosti pohledávek” – tzn. poskytujeme poradenství ohledně nutné dokumentace (co je potřeba, aby byla Vaše pohledávka dobytná).

Pokud už Vám pohledávka vznikla, rádi Vám pomůžeme s těmito úkony:

  • prověření dlužníka (pokud je např. v exekuci a pohledávka se ukáže jako nedobytná, není vždy účelné vynakládat Vaše prostředky na další právní úkony jako např. soudní spor)
  • zaslání předžalobní výzvy v právním zastoupení
  • příprava dohody o uznání dluhu
  • příprava návrhu splátkového kalendáře
  • dohody s tzv. doložkou přímé vykonatelnosti (příprava podkladů ve spolupráci s notářem)
  • vymáhání pohledávek u soudu
  • návrhy na zahájení exekuce, zastoupení v exekučním řízení
  • příprava smlouvy o postoupení pohledávky

Nenašli jste, co potřebujete? Uvedený výčet představuje nejčastější úkony, které pro naše klienty děláme, ale umíme toho samozřejmě mnohem víc. Napište nám nebo zavolejte, domluvíme si nezávaznou schůzku, kde probereme Váš případ a vymyslíme optimální návrh řešení.

Doporučené články

VÍTE, JAK NA TOM JSOU VAŠI DLUŽNÍCI? ZDARMA VÁM JE PROVĚŘÍME

V souvislosti s aktuální situací pozorujeme v naší kanceláři rapidní růst agendy vymáhání pohledávek. Naši klienti začínají evidovat větší množství pohledávek po splatnosti, než obvykle.

Více

SVOBODNÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM BUDE OD PŘÍŠTÍHO ROKU RYCHLEJŠÍ

Dne 24. 4. 2019 nabyl účinnosti zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů. Tento zákon zapracovává do dalších právních předpisů změny vyvolané přijetím nového zákona o zpr... Více

©2020

Design by RVLT