Pohledávky

Vzniku pohledávek primárně předcházíme, řešíme prevenci jejich dobytnosti, pomůžeme Vám ale i v případě vymáhání pohledávek u soudu nebo v exekučním řízení.

U našich klientů se snažíme vzniku pohledávek co nejvíce předcházet tzv. “prevencí vzniku pohledávek” (správně postavenou smluvní dokumentací), zároveň klientům pomáháme s “prevencí dobytnosti pohledávek” – tzn. poskytujeme poradenství ohledně nutné dokumentace (co je potřeba, aby byla Vaše pohledávka dobytná).

Pokud už Vám pohledávka vznikla, rádi Vám pomůžeme s těmito úkony:

  • prověření dlužníka (pokud je např. v exekuci a pohledávka se ukáže jako nedobytná, není vždy účelné vynakládat Vaše prostředky na další právní úkony jako např. soudní spor)
  • zaslání předžalobní výzvy v právním zastoupení
  • příprava dohody o uznání dluhu
  • příprava návrhu splátkového kalendáře
  • dohody s tzv. doložkou přímé vykonatelnosti (příprava podkladů ve spolupráci s notářem)
  • vymáhání pohledávek u soudu
  • návrhy na zahájení exekuce, zastoupení v exekučním řízení
  • příprava smlouvy o postoupení pohledávky

Nenašli jste, co potřebujete? Uvedený výčet představuje nejčastější úkony, které pro naše klienty děláme, ale umíme toho samozřejmě mnohem víc. Napište nám nebo zavolejte, domluvíme si nezávaznou schůzku, kde probereme Váš případ a vymyslíme optimální návrh řešení.

Doporučené články

INSTITUT NÁHRADNÍHO VÝŽIVNÉHO PLNÍ SVŮJ ÚČEL

S institutem náhradního výživného se setkáváme již několik měsíců a zdá se, že prozatím plní svůj účel, pro který byl, po dlouhé době, 1.července 2021 zaveden. Dle sdělení mluvčí Úřadu práce Kateřiny Beránkové a tiskového oddělení Ministerstva práce a sociálních v... Více

5 OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ PRO ÚSPĚŠNÉ VLASTNÍKY SPOLEČNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Náš advokát Daniel Macek a advokátní koncipientka Iva Čípová připravili ve spolupráci s Expats.cz článek s tipy pro vlastníky společností v České republice.

Celý článek najdete zde: Více

©2020

Design by RVLT