NOVINKA V PŘÍSTUPU DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ! KONČÍ ANONYMNÍ NAHLÍŽENÍ

Autor: Mgr. Zuzana Bořutová, 31. 05. 2021

KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ

Katastr nemovitostí, jenž je provozován Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním, který je známý též pod svou zkratkou „ČÚZK“, nám do současné doby poskytoval údaje o nemovitých věcech vymezené zákonem č. 256/2013 Sb., Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) zahrnující jejich soupis, popis, jejich geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem. Tyto informace, byly do současné doby dostupné všem, avšak to se od června tohoto roku změní.

Z důvodu nárůstu počtu přístupů do databáze katastru nemovitostí, ČÚZK tento přístup omezí. K nárůstu, dle slov zástupců ČÚZK, došlo nikoli z důvodu užívání běžnými uživateli databáze katastru nemovitostí, nýbrž z důvodu nezákonného vytěžování databáze katastru nemovitostí, kterého se dopustili softwaroví roboti, kteří jsou určeni k hromadnému, rozsáhlému sběru dat z databází všeho druhu. Současně chce ČUZK tímto opatřením dosáhnout určitého omezení přístupu k osobním údajům.

Co bylo možné v databázi katastru nemovitostí nalézt do současné doby?

Jak je již uvedeno výše, v databázi katastru nemovitostí bylo do současné doby možné nalézt veškeré údaje o nemovitostech, právech s nimi spojenými, ale taktéž údaje o vlastnících daných nemovitostí, jako jméno a příjmení a adresu trvalého pobytu. Tomuto je však nyní konec a k takovýmto údajům se běžně nedostaneme.

Co bude po změně dostupné?

Poté, co bude databáze katastru nemovitostí uzavřena, bude z ní možné vyčíst pouze základní údaje o dané nemovitosti a o řízeních souvisejících s nemovitostí. Vlastníci nemovitostí a účastníci řízení, nám již známi nebudou.

Bude možnost, se nějakým způsobem podívat do databáze katastru nemovitostí, která bude obsahovat veškeré informace o nemovitosti?

Ano, ale pouze dvěma způsoby. Prvním způsobem bude přístup přes státní autentizační nástroj eidentita.cz, jenž slouží jako určitý nástroj pro ověření totožnosti uživatelů, kteří využívají online služeb, jako je například databáze katastru nemovitostí.  K tomu, aby v tomto systému, bylo možné se identifikovat, je nezbytné se prokázat nějakým z následujících identifikačních prostředků:

  • Občanský průkaz s čipem
  • Bankovní identita
  • Služba mojeID

V případě, že nebudete chtít využívat nástroj eidentita.cz, bude druhým způsobem přístup, jenž bude zajištěn přes Dálkový přístup do katastru nemovitostí tak, jako je umožněn nyní. Dálkový přístup je možné získat na základě žádosti. Registrace k Dálkovému přístupu, je ČÚZK poskytována bezplatně, vyhotovení výpisu z katastru nemovitostí, je však již za poplatek. Výpisy z katastru nemovitostí jsou pro naší advokátní kancelář MACEK.LEGAL nezbytné a z tohoto důvodu u nás téměř denně využíváme Dálkového přístupu do katastru nemovitostí.

Zda takto ČÚZK dosáhne omezení útoků softwarových robotů, je jen otázkou. Od června tak bude, dle výše uvedeného, zkomplikován postup při získávání informací, které jsou obsaženy v databázi katastru nemovitostí.

Doporučené články

PODNIKÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE: JAK NASTAVIT PODMÍNKY SPOLUPRÁCE A MINIMALIZOVAT RIZIKA

Máte skvělý podnikatelský nápad, plánujete rozjet své podnikání, ale nemáte příslušná oprávnění dle živnostenského zákona, abyste mohl/a sám živnost provozovat S využitím… Více

SMLUVNÍ POKUTY V REALITNÍCH REZERVAČNÍCH SMLOUVÁCH? POZOR NA TO

Uzavření rezervační smlouvy představuje nedílnou součást procesu sjednávání realitních smluv, v níž realitní kanceláře figurují jako zprostředkovatelé obchodu V těchto… Více

Tento projekt Kreativní vouchery Daniel Macek je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Tento projekt Kreativní vouchery Daniel Macek je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

©2020

Design by RVLT