NOVINKA V PŘÍSTUPU DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ! KONČÍ ANONYMNÍ NAHLÍŽENÍ

Autor: Mgr. Zuzana Bořutová, 31. 05. 2021

KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ

UPDATE: Anonymní nahlížení do katastru nemovitostí přes internet zůstane zachováno. Zejména po tlaku ze strany veřejnosti se ministr zemědělství s předsedou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního dohodli, že proti softwarovým robotům bude obnoveno využívání tzv. Turingova testu, známého pod zkratkou CAPTCHA.

_____

Katastr nemovitostí, jenž je provozován Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním, který je známý též pod svou zkratkou „ČÚZK“, nám do současné doby poskytoval údaje o nemovitých věcech vymezené zákonem č. 256/2013 Sb., Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) zahrnující jejich soupis, popis, jejich geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem. Tyto informace, byly do současné doby dostupné všem, avšak to se od června tohoto roku změní.

Z důvodu nárůstu počtu přístupů do databáze katastru nemovitostí, ČÚZK tento přístup omezí. K nárůstu, dle slov zástupců ČÚZK, došlo nikoli z důvodu užívání běžnými uživateli databáze katastru nemovitostí, nýbrž z důvodu nezákonného vytěžování databáze katastru nemovitostí, kterého se dopustili softwaroví roboti, kteří jsou určeni k hromadnému, rozsáhlému sběru dat z databází všeho druhu. Současně chce ČUZK tímto opatřením dosáhnout určitého omezení přístupu k osobním údajům.

Co bylo možné v databázi katastru nemovitostí nalézt do současné doby?

Jak je již uvedeno výše, v databázi katastru nemovitostí bylo do současné doby možné nalézt veškeré údaje o nemovitostech, právech s nimi spojenými, ale taktéž údaje o vlastnících daných nemovitostí, jako jméno a příjmení a adresu trvalého pobytu. Tomuto je však nyní konec a k takovýmto údajům se běžně nedostaneme.

Co bude po změně dostupné?

Poté, co bude databáze katastru nemovitostí uzavřena, bude z ní možné vyčíst pouze základní údaje o dané nemovitosti a o řízeních souvisejících s nemovitostí. Vlastníci nemovitostí a účastníci řízení, nám již známi nebudou.

Bude možnost, se nějakým způsobem podívat do databáze katastru nemovitostí, která bude obsahovat veškeré informace o nemovitosti?

Ano, ale pouze dvěma způsoby. Prvním způsobem bude přístup přes státní autentizační nástroj eidentita.cz, jenž slouží jako určitý nástroj pro ověření totožnosti uživatelů, kteří využívají online služeb, jako je například databáze katastru nemovitostí.  K tomu, aby v tomto systému, bylo možné se identifikovat, je nezbytné se prokázat nějakým z následujících identifikačních prostředků:

  • Občanský průkaz s čipem
  • Bankovní identita
  • Služba mojeID

V případě, že nebudete chtít využívat nástroj eidentita.cz, bude druhým způsobem přístup, jenž bude zajištěn přes Dálkový přístup do katastru nemovitostí tak, jako je umožněn nyní. Dálkový přístup je možné získat na základě žádosti. Registrace k Dálkovému přístupu, je ČÚZK poskytována bezplatně, vyhotovení výpisu z katastru nemovitostí, je však již za poplatek. Výpisy z katastru nemovitostí jsou pro naší advokátní kancelář MACEK.LEGAL nezbytné a z tohoto důvodu u nás téměř denně využíváme Dálkového přístupu do katastru nemovitostí.

Zda takto ČÚZK dosáhne omezení útoků softwarových robotů, je jen otázkou. Od června tak bude, dle výše uvedeného, zkomplikován postup při získávání informací, které jsou obsaženy v databázi katastru nemovitostí.

Doporučené články

JAK PRACOVAT S AI Z PRÁVNÍHO HLEDISKA?

Skoro všude kolem nás se hemží výstupy, se kterými pomáhala nebo je tvořila umělá inteligence Oslovil nás PR klub a našemu advokátovi Danielu Mackovi položil několik dotazů k umělé… Více

KAMEROVÉ SYSTÉMY A GDPR: BEZPEČNOST VS SOUKROMÍ

Kamerové systémy jsou nedílnou součástí našich každodenních životů Potkáváme se s nimi na veřejných místech jako jsou ulice a nákupní centra, nebo v soukromých prostorách, typicky… Více

Tento projekt Kreativní vouchery Daniel Macek je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Kreativní vouchery | Kreativní voucher Mgr.Daniel Macek, advokát, Registrační číslo: 380000268 | Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Účel projektu: Vytvoření redesignu webu a komplexní PPC analýzy. Realizace projektu: 1.1. 2023 až 30.9.2023

©2020

Design by RVLT