CO ZNAMENÁ U NEMOVITOSTÍ ZÁKAZ ZCIZENÍ A ZATÍŽENÍ A V JAKÝCH SITUACÍCH SE S TÍMTO OMEZENÍM MŮŽETE SETKAT?

Autor: Mgr. Daniel Macek, 04. 08. 2021

KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ

NEMO Report – specialisté na prověřování a odhalování rizik při koupi nemovitostí – požádali naši kancelář o rozhovor věnovaný zákazům zcizení a zatížení. V rozhovoru s Danielem Mackem hovořili na téma zákazu zcizení a zatížení a v jakých situacích se s těmito omezeními můžeme setkat.

Zajímáte se o nějakou nemovitost a zjistíte, že v katastru nemovitostí je uveden zákaz zcizení a zatížení. Co se za tím skrývá? Kdo a proč toto omezení vlastnického práva využívá? Na tyto otázky naleznete odpovědi v rozhovoru.

Přepis rozhovoru uvádíme v našem článku, rozhovor byl zveřejněn na blogu NEMO Report.

Na katastru nemovitostí se můžeme často setkat omezením vlastnického práva nazvaném “zákaz zcizení a zatížení”. Pro běžného člověka může jít o nic neříkající pojem. Co si pod tím můžeme představit?

Zákaz zcizení a zatížení zjednodušeně řečeno znamená, že vlastník není oprávněn po sjednanou dobu nemovitost převést (tedy prodat ani darovat) ani jakýmkoliv způsobem zatížit (typicky věcným břemenem, zástavním právem nebo předkupním právem). Zákaz zcizení a zatížení tedy představuje pro vlastníka nemovitosti značné omezení. Tento pojem se většinou užívá společně jako slovní spojení, i přesto ale zcizení i zatížení může být zřízeno samostatně nezávisle na druhém omezení.

Zákaz zcizení a zatížení se vztahuje vždy ke konkrétní nemovitosti a ne k jejímu vlastníkovi (byť jej ve výsledku omezuje) a zapisuje se do katastru nemovitostí. Tyto zákazy lze zřídit pouze na určitou přiměřenou dobu, nelze je tedy zřídit na dobu neurčitou.

Dokážete nám vysvětlit, proč zákazy zcizení a zatížení existují? Kdo je nejčastěji používá a kde s nimi můžeme setkat?

Tyto zákazy se nejčastěji zřizují ve vztahu věřitel – dlužník, tedy zejména jako doplněk k zástavnímu právu banky při poskytnutí hypotečního úvěru kupujícímu nemovitosti. Banka zřízení zákazu zcizení a zatížení bere jako pojistku pro uspokojení své pohledávky – chce si tímto pojistit, že vlastník zastavenou nemovitost neprodá ani nezatíží. Je tedy velmi časté, že v části C na listu vlastnictví najdete nejen zástavní právo ve prospěch banky, ale také zákaz zcizení a zatížení ve prospěch stejné banky.

Pokud bychom se drželi příkladu hypotečního úvěru u banky, co to pro mě v praxi znamená?

V případě zřízení zákazu zcizení a zatížení ve prospěch banky jste v nakládáním s nemovitostí omezeni. Pokud byste chtěli nemovitosti prodat, darovat nebo zřídit věcné břemeno, musíte od banky získat písemný souhlas (s ověřeným podpisem oprávněné osoby), který musíte předložit na katastru nemovitostí. Bez předložení tohoto souhlasu banky katastrální úřad požadovanou změnu neprovede. V praxi to pro vás znamená, že nemovitost nemůžete prodat ani darovat, rozdělit pozemky, zřídit služebnost užívání ani žádnou jinou nebo předkupní právo, pokud s tím banka nebude výslovně souhlasit.

Může je využít i někdo jiný, než banka?

Ano, v praxi se z naší zkušenosti jedná spíše o výjimky. Setkali jsme se se zřízením zákazu zcizení v případě prodeje nemovitostí ze strany obce za účelem podpory mladých párů – v tomto případě chce mít obec pojistku, že kupující nemovitost nekupují pouze jako investici, ale že opravdu zůstanou jejími vlastníky. Zákaz zcizení jsme také zřizovali na přání rodičů při darování jejich nemovitosti dětem – rodiče chtěli mít jistotu, že nemovitost po určitou dobu zůstane ve vlastnictví dětí. Zákaz zcizení a zatížení je možné z katastru nemovitostí vymazat, je to ale vždy potřeba učinit na návrh nebo se souhlasem toho, v jehož prospěch je zákaz zřízen.

Doporučil byste něco na závěr lidem, kteří se se zákazy zcizení a zatížení setkají?

Zde je důležité rozlišit dvě situace. Pokud kupujete nemovitost, na níž vázne zákaz zcizení a zatížení, mějte na vědomí, že zástavní banka musí nakládání s nemovitostí povolit – dát souhlas k prodeji, případně ke splacení úvěru. Zde je nutná aktivita prodávajícího, který tyto záležitosti musí vyřídit se svou bankou, která mu poskytla hypoteční úvěr.

Druhým případem je situace, kdy nemovitost kupujete a kupní cenu nebo její část budete financovat hypotečním úvěrem. Pokud banka, která vám hypoteční úvěr poskytuje, žádá zřízení zákazu zcizení a zatížení, nemáte jinou možnost, než tuto podmínku akceptovat. Banky mají své standardizované postupy a pevně stanovená pravidla a v naprosté většině případů se od nich neodchylují. Pokud byste požadovali, že nemovitost nechcete zatížit formou zákazu zcizení a zatížení, pravděpodobně neuspějete. Z naší zkušenosti v současné době zákazy zcizení a zatížení požaduje zřídit nadpoloviční většina českých bank.

Doporučené články

JAK PRACOVAT S AI Z PRÁVNÍHO HLEDISKA?

Skoro všude kolem nás se hemží výstupy, se kterými pomáhala nebo je tvořila umělá inteligence Oslovil nás PR klub a našemu advokátovi Danielu Mackovi položil několik dotazů k umělé… Více

KAMEROVÉ SYSTÉMY A GDPR: BEZPEČNOST VS SOUKROMÍ

Kamerové systémy jsou nedílnou součástí našich každodenních životů Potkáváme se s nimi na veřejných místech jako jsou ulice a nákupní centra, nebo v soukromých prostorách, typicky… Více

Tento projekt Kreativní vouchery Daniel Macek je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Kreativní vouchery | Kreativní voucher Mgr.Daniel Macek, advokát, Registrační číslo: 380000268 | Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Účel projektu: Vytvoření redesignu webu a komplexní PPC analýzy. Realizace projektu: 1.1. 2023 až 30.9.2023

©2020

Design by RVLT