COOKIES – ZMĚNA PRAVIDEL, KTERÁ VÁM NESMÍ UNIKNOUT

Autor: Mgr. Zuzana Burdová, 18. 11. 2021

KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ

Pokud jste provozovatelem webových stránek, asi už tušíte, že tento článek píšeme především právě pro Vás. Od 1. 1. 2022 se mění pravidla týkající se tzv. cookies a v tomto článku Vám jednoduše vysvětlíme, v čem změna spočívá a jak jí bezbolestně implementovat.

A protože poskytujeme právní služby pro opravdu hodně e-shopů a dalších subjektů, kterých se tato problematika dotkne, rozhodli jsme se, že Vám dáme jako předčasný vánoční dárek opravdu podrobný návod, jak s tím naložit.

Co jsou tzv. cookies?

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do mobilu, počítače nebo jiného zařízení návštěvníka. Při každé další návštěvě webové stránky se potom soubory cookies zasílají zpět na původní webovou stránku nebo na jinou stránku, která cookies rozpozná.

Zjednodušeně řečeno – pomocí cookies si webová stránka ukládá informace o návštěvě uživatele webových stránek. Cookies se používají typicky v kombinaci např. s Google Analytics, Sklik, Facebook Pixels, Hotjar, atp.

Jaké kategorie cookies existují?

Cookies je více druhů a rozlišují se dle toho, jaké informace k jakým účelům ukládají:

 • Nezbytné (nazývány také jako nutné, esenciální, základní) cookies jsou nezbytné pro základní funkčnost webových stránek. Tedy aby Vaše webová stránka mohla plnit svou základní funkci, bez těchto cookies se neobjedete. Typickým příkladem je zapamatování si zboží v košíku při prokliku na další zboží. Bez této funkce by e-shop nemohl fungovat.
 • Ostatní cookies, které praxe nejčastěji rozděluje do následujících kategorií:
  • Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala uživatelské nastavení chování webové stránky nebo jejího vzhledu, např. preferovaného jazyka.
  • Analytické a statistické cookies sledují, jak s webovými stránkami uživatelé pracují a poskytují tak provozovatelům webových stránek podklad pro zlepšení obsahu a funkcí webových stránek.
  • Remarketingové cookies se používají pro personalizaci obsahu reklam a jejich správné zacílení.

Jaká pravidla platí do 31. 12. 2021?

Do 31. 12. 2021 platí, že k užívání nezbytných cookies souhlas nepotřebujete, neboť bez nich by stránka nemohla fungovat. K užívání ostatních cookies na webových stránkách potřebujete souhlas uživatele webových stránek, ovšem tento souhlas zatím nemusíte vyžadovat ve formě cookie lišty.

V každém webovém prohlížeči lze totiž nastavit, zda má prohlížeč umožnit webové stránce cookies ukládat či nikoli, a každý uživatel má tedy možnost si paušálně toto předem nastavit. A právě takové nastavení prohlížeče lze dle Úřadu pro ochranu osobních údajů považovat do 31. 12. 2021 za potřebný souhlas, resp. v případě absence nastavení prohlížeče se tento souhlas do 31. 12. 2021 presumuje.

Provozovatel webu musí dále splňovat svou informační povinnost, tedy poskytnout uživatelům (typicky pomocí samostatné podstránky webu s názvem „cookies“ nebo „cookies policy“) informaci o tom, kdo, v jakém rozsahu, pro jaký účel cookies zpracovává, komu je případně zpřístupňuje, jak se to má se souhlasem a jak webový prohlížeč nastavit.

Pokud tedy výše uvedené splňujete, můžete do 31. 12. 2021 mít ostatní cookies na webových stránkách aktivované pro uživatele do té doby, než tento uživatel změní své nastavení prohlížeče nebo Vám jiným způsobem nesdělí, že s ostatními cookies nesouhlasí. Tomuto principu se říká opt-out.

Jaká pravidla platí od 1. 1. 2022?

Od 1. 1. 2022 stále platí, že k užívání nezbytných cookies souhlas nepotřebujete, neboť bez nich by webová stránka nemohla fungovat. K užívání ostatních cookies na webových stránkách potřebujete souhlas uživatele webových stránek, ovšem již nepostačí odvolání se na nastavení prohlížeče. Bude nutné souhlas od uživatele získat aktivně pomocí tzv. cookie lišty, tedy metodou opt-in. Je tedy nutné si uvědomit, že ostatní cookies na webových stránkách můžete užívat až od okamžiku, kdy Vám uživatel souhlas dá, a to do doby, než souhlas odvolá.

Jak by měla cookies lišta vypadat?

Cookies lišta by neměla nadměrně obtěžovat uživatele, tedy neměla by vyskočit a zakrýt celou webovou stránku, ani její větší část.

V cookie liště by měla být splněna informační povinnost. Cookie lišta by tedy měla obsahovat minimálně informaci o tom, že webové stránky cookies užívají s odkazem typicky na samostatné podstránky webu s názvem „cookies“ nebo „cookies policy“, které budou obsahovat bližší informace, viz níže:

 • identifikační a kontaktní údaje správce (provozovatele webových stránek)
 • vysvětlení, co jsou vlastně cookies
 • vysvětlení, jaké druhy cookies zpracováváte, ideálně s tabulkou konkrétních cookies, kde bude uveden název konkrétní cookies, název poskytovatele, účel cookies, doba zpracování cookies, typ cookies a případně informace, komu se zpřístupňuje, přičemž s touto tabulkou Vám pomůže Váš IT technik,
 • vysvětlení, jak se to má se souhlasem, tedy jak ho lze udělit nebo vzít zpět.

V samotné cookies liště by ideálně měla být možnost souhlasit se všemi cookies (známé jako „povolit vše“), odmítnout všechny cookies (vyjma nezbytných cookies, tedy volba známá jako „odmítnout vše“) a vlastní nastavení cookies (tedy tlačítko například „detailní volba“ nebo „upravit“), kde by uživatel mohl zvolit souhlas nebo odmítnutí u každé cookies zvlášť. Cookie lištu by mělo být možné uzavřít „křížkem“ i bez zvolení jakékoliv volby.

Souhlas u nezbytných cookies může a ze své podstaty musí být předvolen a nesmí být možné ho odebrat, neboť bez takových cookies by webová stránka nemohla fungovat. U ostatních cookies naopak předvolba souhlasu být nesmí, tedy uživatel by měl aktivně skutečně kliknout na volbu „souhlasím“ a tato volba by neměla být předvolena.

Udělení souhlasu by mělo být stejně snadné, jako jeho odebrání. V ideálním případě by tlačítka na cookie liště měla být označena stejnou barvou, aby pro uživatele některá z voleb nebyla návodná nebo klamavá, tedy aby pro něj rychlá volba nebyla obtížná. Zároveň pokud uživatel jednou s cookies souhlasí, ideálně by na webu měla být možnost lištu opět roztáhnout a učinit volby znovu nebo alespoň v rámci podstránky cookies policy dát uživateli možnost znovu vše nastavit, tedy i již udělený souhlas odebrat.

A co když máte webové stránky s dosahem do jiných zemí EU?

Pravidla, která jsou u nás zaváděna od 1. 1. 2022, platí ve většině zemí EU už dnes. Jsme jedna z mála zemí, která tuto úpravu přijímá se zpožděním, a proto doporučujeme mít cookie lištu nastavenu dle výše uvedených pravidel i pro webové stránky mající dopad do jiných zemí EU, samozřejmě v patřičném jazyce tak, aby byla uživateli srozumitelná.

Jak se pravidla možná ještě změní?

V rámci evropské unie se připravuje evropské nařízení e-privacy, které má doplnit již aktuálně účinné GDPR. Evropské nařízení e-privacy bude přímo účinné pro všechny členské státy EU a jednou z oblastí, kterou má nařízení e-privacy upravovat, jsou právě cookies. Mluví se o tom, že nařízení e-privacy ukončí užívání cookie lišt, ovšem nařízení e-privacy je teprve v procesu přípravy a nikdo zatím neví, kdy a v jaké podobě bude nakonec přijato. Do budoucna tedy nezbývá, než se nechat překvapit.

Prozatím ovšem doporučujeme, abyste si cookie lištu na svém webu zavedli s účinností od 1. 1. 2022 a splnili svou informační povinnost v rámci podstránky cookies policy v patřičném znění. Klidně znění přizpůsobte se svým copywriterem Vaší filozofii vyjadřování, ale vždy se držte toho, aby vše bylo jasné, srozumitelné a nezavádějící.

#COOKIES #GDPR

Doporučené články

DALŠÍ ZMĚNY DPP V LETOŠNÍM ROCE

Práce na dohodu o provedení práce (DPP) byla až do letošního roku oblíbenou formou zaměstnání pro příležitostné přivýdělky nebo práce na nízký úvazek, a to jak pro zaměstnance,… Více

JAK PRACOVAT S AI Z PRÁVNÍHO HLEDISKA?

Skoro všude kolem nás se hemží výstupy, se kterými pomáhala nebo je tvořila umělá inteligence Oslovil nás PR klub a našemu advokátovi Danielu Mackovi položil několik dotazů k umělé… Více

Tento projekt Kreativní vouchery Daniel Macek je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Kreativní vouchery | Kreativní voucher Mgr.Daniel Macek, advokát, Registrační číslo: 380000268 | Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Účel projektu: Vytvoření redesignu webu a komplexní PPC analýzy. Realizace projektu: 1.1. 2023 až 30.9.2023

©2020

Design by RVLT