PŘEMÝŠLELI JSTE O INSTALACI FALEŠNÝCH KAMER NA PRACOVIŠTI? MŮŽE SI NA VÁS DOŠLÁPNOUT INSPEKTORÁT PRÁCE!

Autor: JUDr. Anna Břenková, 23. 06. 2022

KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) ve své nedávné tiskové zprávě informoval, že instalace atrapy kamerového systému na pracovišti sice není porušením obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), ale může se jednat o porušení zákoníku práce.

ÚOOÚ obdržel od skupiny zaměstnanců podnět k prošetření instalace kamerového systému, pomocí něhož měl zaměstnavatel své zaměstnance kontrolovat, a to dokonce na takových místech, jako jsou zaměstnanecké toalety.

Provozování kamerového systému může být za určitých okolností považováno za zpracování osobních údajů podléhající povinnostem podle obecného nařízení.  Využití kamerového systému na pracovišti samo o sobě sice není zakázáno, provoz kamer a využití záznamu však musí být v souladu s pracovněprávními předpisy, zejména s ust. § 316 zákoníku práce (ZP). Především je třeba předem jednoznačně stanovit účel pořizování záznamů, který musí korespondovat s důležitými, právem chráněnými zájmy správce, jako např. s ochranou majetku zaměstnavatele před krádeží. Je však třeba zdůraznit, že užití kamerového systému v prostorách určených k ryze soukromým úkonům, jako jsou právě toalety, je zcela vyloučeno.

Po provedeném šetření však ÚOOÚ zjistil, že kamerový systém není funkční, a proto došel k závěru, že k porušení GDPR nedošlo. Věc však byla předána inspektorátu práce, neboť existovalo důvodné podezření, že takové jednání může porušovat pracovněprávní předpisy, konkrétně ust. § 302 písm. c) ZP. A inspektorát práce toto porušení potvrdil.

Dle ust. § 302 písm. c) ZP je povinností vedoucích zaměstnanců vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci. A právě toto pochybení inspektorát práce shledal, neboť takové jednání může být vnímáno jako „vytváření nepřiměřeného tlaku ze strany zaměstnavatele na zaměstnance“. Z výše uvedeného vyplývá, že byť instalací napodobeniny kamerového systému na pracovišti nelze zpracovávat osobní údaje a nedochází tak k porušení GDPR, toto jednání může být sankcionováno pro porušení pracovněprávních předpisů.

Závěrem nezbývá než zaměstnavatelům doporučit, aby byli při zavádění nových procesů monitoringu zaměstnanců nanejvýš obezřetní a důkladně zhodnotili rizika s tím spojená. Tyto procesy Je třeba hodnotit nejen v souvislosti s ochranou osobních údajů zaměstnanců, ale také s jejich právy garantovanými zákoníkem práce.

Pokud si nebudete jisti, zda není Vámi zamýšlené řešení ve vztahu k zaměstnancům příliš invazivní, rádi Vám poskytneme odbornou konzultaci.

#GDPR #ÚOOÚ

Doporučené články

JAK PRACOVAT S AI Z PRÁVNÍHO HLEDISKA?

Skoro všude kolem nás se hemží výstupy, se kterými pomáhala nebo je tvořila umělá inteligence Oslovil nás PR klub a našemu advokátovi Danielu Mackovi položil několik dotazů k umělé… Více

KAMEROVÉ SYSTÉMY A GDPR: BEZPEČNOST VS SOUKROMÍ

Kamerové systémy jsou nedílnou součástí našich každodenních životů Potkáváme se s nimi na veřejných místech jako jsou ulice a nákupní centra, nebo v soukromých prostorách, typicky… Více

Tento projekt Kreativní vouchery Daniel Macek je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Kreativní vouchery | Kreativní voucher Mgr.Daniel Macek, advokát, Registrační číslo: 380000268 | Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Účel projektu: Vytvoření redesignu webu a komplexní PPC analýzy. Realizace projektu: 1.1. 2023 až 30.9.2023

©2020

Design by RVLT