REGISTRACE PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ – EFEKTIVNÍ OCHRANA VAŠEHO PODNIKÁNÍ A ZNAČKY

Autor: Zuzana Bayramová, 22. 08. 2023

KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ

Setkali jste se v rámci Vašeho podnikání nebo působení na trhu s nepříjemnou situací, kdy se konkurent snažil okopírovat název Vašeho brandu, slogan, design Vašich výrobků nebo Vaše specifické výrobní postupy? Víte, jakými způsoby si můžete Vaše podnikání ochránit? K zajištění ochrany Vašeho podnikání mohou efektivně pomoci instituty tzv. průmyslového vlastnictví, mezi které patří ochranné známky, průmyslové vzory, užitné vzory nebo patenty.

Říkáte si, že všechny instituty znáte, ale vlastně nevíte, jaký je mezi nimi rozdíl a co přesně potřebujete? Pak je tento článek určen přímo pro Vás.

Ochranná známka

Pomocí ochranné známky je možné docílit efektivní ochrany Vaší značky, jelikož díky ní získáte výhradní užívací právo k určitému označení (například logu, slovnímu spojení) pro konkrétní zboží či služby. Ochranné známky mohou mít různou formu – slovní, obrazové, zvukové, prostorové či známky tvořené barvou, a další. Jako ochrannou známku můžete přihlásit např. logo Vaší společnosti, slogan, tvar výrobku, jeho obal, obrázek, zvuk či kombinaci výše uvedeného.

Pokud se Váš konkurent pokusí například okopírovat registrované logo Vaší společnosti, můžete se proti tomuto jednání efektivně bránit –  jelikož jednoduše prokážete své výhradní užívací právo k takovému logu a konkurent bude povinen se takového jednání zdržet.

Je nutné zmínit, že podmínkou pro úspěšnou registraci ochranné známky je splnění požadavku tzv. rozlišovací způsobilosti – nelze tak registrovat označení, které je k poskytovaným výrobkům nebo službám popisné nebo příliš obecné.

Zápis ochranné známky platí po dobu 10 let ode dne podání přihlášky, s možností jejího opětovného obnovení.

Při registraci máte na výběr, zda ochrannou známku zaregistrujete jako národní (tj. platnou pouze na území České republiky), evropskou (na území Evropské unie) či mezinárodní (na území ostatních vybraných států). Přihlášení národní lze provést prostřednictvím českého Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV), v případě ochranné známky EU musíte registraci provést přímo u Evropského úřadu průmyslového vlastnictví (EUIPO). Přihláška mezinárodní ochranné známky se provádí u ÚPV nebo EUIPO v závislosti na tom, zda registrace navazuje na českou ochrannou známku nebo známku EU.

Patent

Obecně platí, že patent je možné udělit na vynález, který je nový a představuje výsledek vynálezecké činnosti, jenž je zároveň průmyslově využitelný. Z patentovatelnosti jsou však vyloučeny např. objevy, vědecké teorie, matematické metody či programy počítačů. Právo na patent náleží původci vynálezu, tj. osobě, která jej vytvořila svou vlastní tvůrčí prací (či případně právnímu nástupci), a je platné po dobu 20 let ode dne podání přihlášky vynálezu.

Pokud Vám byl patent udělen, je Vám zaručeno právo na výhradní užívání vynálezu a nikdo tedy nesmí bez Vašeho souhlasu registrovaný vynález užívat nebo jej případně jinak nabízet na trhu.

Užitný vzor

Užitný vzor je často označován jako tzv. „malý patent“. Prostřednictvím užitného vzoru lze chránit nová technická řešení, která přesahují rámec odborné dovednosti a jsou zároveň průmyslově využitelná. Stejně jako u patentů nelze užitným vzorem chránit objevy, vědecké teorie, matematické metody nebo programy počítačů. Řízení o zápis užitného vzoru je obecně rychlejší a levnější než řízení o udělení patentu, jelikož Úřad průmyslového vlastnictví neprovádí podrobný přezkum jako u patentu.

Platnost užitného vzoru je stanovena na 4 roky ode dne podání přihlášky, tj. mnohem kratší dobu než u patentu a je možné jí prodloužit až na dobu 10 let. Užitné vzory jsou tedy vhodné spíše k ochraně jednodušších variant vynálezů či výrobků s kratší dobou životnosti.

Průmyslový vzor

Prostřednictvím průmyslového vzoru lze ochránit design (vzhled) Vašich výrobků, pokud jsou specifické svým vzhledem, barvami, tvarem, strukturou nebo materiálem. Chránit lze však pouze vnější obrys příslušného výrobku, nikoli jeho technické nebo konstrukční provedení. Základní podmínkou průmyslového vzoru je jeho novost a individualita.

Obdobně jako u ochranné známky získáte výlučné právo užívat průmyslový vzor a bránit třetím osobám, aby jej bez Vašeho souhlasu užívaly. Zápis průmyslového vzoru je prováděn na období 5 let, přičemž je možné jej opakovaně obnovit, maximálně však po dobu 25 let.

Stále nemáte jasno v tom, jakou ochranu pro Vaše podnikání zvolit? Nebo jste se již pro registraci Vašeho průmyslového vlastnictví rozhodli a potřebujete s tím pomoci? Obraťte se na naši advokátní kancelář, v MACEK.LEGAL tyto záležitosti máme v malíku.

#EUIPO #Ochranná známka #ÚPV

Doporučené články

DALŠÍ ZMĚNY DPP V LETOŠNÍM ROCE

Práce na dohodu o provedení práce (DPP) byla až do letošního roku oblíbenou formou zaměstnání pro příležitostné přivýdělky nebo práce na nízký úvazek, a to jak pro zaměstnance,… Více

JAK PRACOVAT S AI Z PRÁVNÍHO HLEDISKA?

Skoro všude kolem nás se hemží výstupy, se kterými pomáhala nebo je tvořila umělá inteligence Oslovil nás PR klub a našemu advokátovi Danielu Mackovi položil několik dotazů k umělé… Více

Tento projekt Kreativní vouchery Daniel Macek je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Kreativní vouchery | Kreativní voucher Mgr.Daniel Macek, advokát, Registrační číslo: 380000268 | Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Účel projektu: Vytvoření redesignu webu a komplexní PPC analýzy. Realizace projektu: 1.1. 2023 až 30.9.2023

©2020

Design by RVLT