RUČENÍ ZA NEODVEDENÍ DPH PŘI PLATBĚ BITCOINY

Autor: Mgr. Daniel Macek, 04. 08. 2017

KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ

1.1.2017 vstoupila v účinnost novela č. 170/2017 Sb., která pozměnila některé zákony v oblasti daní, mimo jiné i zákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. (zákon o DPH). Tato novela rozšířila případy ručení za nezaplacenou daň na plnění poskytnutá virtuální měnou.

Podle zákona o DPH ručí za nezaplacenou daň příjemce zdanitelného plnění, který je plátce DPH, a který přijal zdanitelné plnění v tuzemsku, nebo který za takové zdanitelné plnění zaplatil. V zákoně o DPH jsou taxativně stanoveny případy ručení příjemce za nezaplacenou daň z těchto plnění:

  • Pokud příjemce zdanitelného plnění věděl nebo vědět měl a mohl, že daň nebude úmyslně zaplacena,dojde ke zkrácení daně nebo zneužití daňové výhody, nebo že se poskytovatel plnění úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit.
  • Pokud je cena za plnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny.
  • Pokud je platba za plnění nebo její část poskytnuta na účet vedený mimo tuzemsko.
  • Pokud je platba za plnění nebo její část poskytnuta na jiný účet než na zveřejněný účet v registru plátců DPH a zároveň plnění překračuje částku 540.000 Kč.
  • Pokud je poskytovatel plnění uveden v celostátním registru plátců jako nespolehlivý plátce.
  • Pokud se jedná o dodání pohonných hmot distributorem, o kterém není zveřejněno na stránkách celní správy České republiky, že je registrován jako distributor pohonných hmot.
  • NOVĚ podle novely také ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň, pokud je úplata poskytnuta zcela nebo zčásti virtuální měnou.

Příjemce zboží nebo služeb tak od 1.7.2017 ručí za nezaplacenou daň z obou těchto plnění. Stačí přitom i částečné zaplacení virtuální měnou. V zákoně o DPH však definici virtuální měny nenajdeme. Při posuzování úhrad virtuální měnou se bude vycházet ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Tento zákon charakterizuje virtuální měnu jako elektronicky uchovávanou jednotku bez ohledu na to, zda má nebo nemá emitenta, a která není peněžním prostředkem podle zákona o platebním styku, ale je přijímána jako platba za zboží nebo služby i jinou osobou odlišnou od jejího emitenta.

Důvodem pro zavedení ručení za platbu Bitcoiny a jinými virtuálními měnami je podle ministerstva financí nárůst transakcí uskutečňovaných virtuálními měnami a snaha o eliminaci daňových úniků. Na českém trhu se totiž zvyšuje počet poskytovatelů zboží a služeb, kteří umožňují odběratelům úhradu prostřednictvím virtuálních měn například Bitcoin nebo CzechCrownCoin. Z pohledu ministerstva však představují tyto platby v kryptoměnách extrémní riziko možného zneužití, a proto ministerstvo zavedlo toto opatření zacílené proti údajným daňovým podvodům.

#Bitcoin #novela

Doporučené články

DALŠÍ ZMĚNY DPP V LETOŠNÍM ROCE

Práce na dohodu o provedení práce (DPP) byla až do letošního roku oblíbenou formou zaměstnání pro příležitostné přivýdělky nebo práce na nízký úvazek, a to jak pro zaměstnance,… Více

JAK PRACOVAT S AI Z PRÁVNÍHO HLEDISKA?

Skoro všude kolem nás se hemží výstupy, se kterými pomáhala nebo je tvořila umělá inteligence Oslovil nás PR klub a našemu advokátovi Danielu Mackovi položil několik dotazů k umělé… Více

Tento projekt Kreativní vouchery Daniel Macek je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Kreativní vouchery | Kreativní voucher Mgr.Daniel Macek, advokát, Registrační číslo: 380000268 | Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Účel projektu: Vytvoření redesignu webu a komplexní PPC analýzy. Realizace projektu: 1.1. 2023 až 30.9.2023

©2020

Design by RVLT