JAK NE VŽDY SE VYPLATÍ UŠETŘIT NA PRÁVNÍKOVI

Autor: JUDr. Iva Čípová, 08. 07. 2019

KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ

Určitě jste se s tím už několikrát setkali. Chcete někomu půjčit peníze nebo třeba potřebujete sepsat smlouvu, ale je Vám líto „vyhodit“ peníze za právníka. Mnohdy opravdu můžete ušetřit několik tisíc, když si smlouvu sepíšete sami podle návodu z internetu. Často to ale také nemusí dopadnout dobře a namísto několika ušetřených tisíc můžete přijít o statisíce, ne-li více.

V naší praxi se s tím potkáváme poměrně často. Klienti si chtějí poradit sami a k nám přicházejí, až když jde do tuhého. V této chvíli ovšem často bývá pozdě. Z poslední doby můžeme zmínit příklad klienta, který k nám nepřišel tzv. za minutu dvanáct, ale bohužel až hodně po dvanácté. Tento klient se rozhodl půjčit částku v řádech milionů svému známému. Smlouvu o zápůjčce si sepsal sám a věděl také, že zápůjčku finančních prostředků v této výši je vhodné zajistit zástavním právem k nemovitosti, kterou měl vydlužitel/dlužník ve svém vlastnictví a klientovi ji nabídl jako záruku pro případ, že by zápůjčku nezaplatil ve sjednaném termínu. Sepsal si proto také zástavní smlouvu, kterou se zřizovalo zástavní právo k nemovitosti dlužníka. Smlouvou o zápůjčce si klient sepsal správně (měl štěstí a stáhnul si z internetu správný vzor), zástavní smlouva však postrádala hned několik nutných náležitostí ( klient neměl štěstí na stažení správného vzoru smlouvy). Zástavní právo k nemovitosti vzniká jeho zápisem do katastru nemovitostí, a pokud je těchto zástavních práv několik, zapisují se v pořadí, v jakém byly katastrálnímu úřadu zástavní smlouvy doručeny a v tomto pořadí se také uspokojují. Pro zástavního věřitele je tedy nejlepší, když je jeho zástavní smlouva katastrálnímu úřadu doručena jako první nebo jedna z prvních. V případě finančních potíží dlužníka bude jeho pohledávka při prodeji dlužníkovy nemovitosti uspokojena jako jedna z prvních. Vzhledem k tomu, že náš klient nesepsal zástavní smlouvu správně, katastrální úřad odmítl zástavní právo k nemovitosti dlužníka zapsat do katastru nemovitostí. V této chvíli nás klient požádal, abychom sepsali zástavní smlouvu se všemi podstatnými náležitostmi. Dlužník však přestal s klientem komunikovat a k podpisu nové zástavní smlouvy přes veškerou snahu nedošlo. Nezbylo tak nic jiného, než v zastoupení klienta podat standardní žalobu na zaplacení u civilního soudu. V mezidobí si dlužník půjčil peníze od dalších věřitelů a sepsal s nimi zástavní smlouvy ke své nemovitosti. Bohužel se dlužník dostal během několika měsíců do takových finančních problémů, že došlo  ke zpeněžení jeho nemovitosti v dražbě. Než bylo soudem pravomocně rozhodnuto o naší žalobě, z prodeje nemovitosti dlužníka v dražbě se uspokojili zástavní věřitelé, kterým svědčilo v katastru zapsané zástavní právo k nemovitosti dlužníka. Na našeho klienta zbyla v exekučním řízení finanční částka neporovnatelně menší, než zapůjčená částka.

Dalším případem, naštěstí s lepším koncem, je případ klienta, který také zapůjčil svému známému peníze. Tento klient nepovažoval za důležité sepisovat smlouvu o zápůjčce, ale finanční prostředky dlužníkovi zaslal bankovním převodem, kdy ve zprávě pro příjemce uvedl označení „Půjčka“, jako důkaz toho, že zápůjčka byla poskytnuta. Když po několika měsících klient vyzval dlužníka k vrácení peněz dle dohody, nebyl úspěšný, dlužník se k vrácení peněz neměl. V právním zastoupení jsme následně podali žalobu k soudu. V průběhu soudního řízení dlužník začal tvrdit, že formulace „Půjčka“ ve zprávě pro příjemce znamená, že náš klient mu vracel zapůjčené peníze a žaloba je tedy nedůvodná. Dlužník si také obstaral dva svědky, kteří křivě svědčili v jeho prospěch. Klient bohužel neměl o poskytnutí zápůjčky kromě zmíněné zprávy pro příjemce žádný jiný důkaz. Klient s naší pomocí získal zapůjčené peníze zpět již v průběhu soudního řízení a podanou žalobu jsme tedy vzali zpět.

Pokud chcete někomu neprodleně půjčit peníze a z jakékoliv důvodu nechcete/nemůžete s dlužníkem podepsat smlouvu o zápůjčce, finanční částku rozhodně pošlete bankovním převodem a do zprávy do příjemce popište situaci tak, aby se nedala vyložit dvojím způsobem, např. „Poskytuji Vám/panu Jiřímu Novákovi zápůjčku ve výši 200.000,- Kč“.

Pokud ale obecně půjčujete větší obnos peněz nebo potřebujete sepsat důležitou smlouvu, doporučujeme Vám poradit se s advokátem. Pokud advokátovi popíšete, jaké dokumenty byste potřebovali zpracovat, advokát by Vám měl být schopen sdělit alespoň přibližnou cenu předem. Pokud to z jakéhokoliv důvodu není možné nebo potřebujete smlouvu opravdu rychle, doporučujeme Vám využít vzorů smluv aplikaci iSmlouva. V této aplikaci jsou za poplatek k dispozici nejpoužívanější vzory smluv, do kterých pouze doplníte potřebné údaje podle návodu a elektronicky smlouvu podepíšete. Na internetu lze stáhnout spoustu vzorových smluv, nicméně je třeba upozornit na skutečnost, že spousta z nich je zastaralých, dle neplatné právní úpravy či sami osobě neplatných.

Poznámka na závěr: Často dochází k záměně termínu půjčka a zápůjčka. Jedná se o totéž, nový občanský zákoník upustil od zavedeného pojmu půjčka a nahradil ho termínem zápůjčka.

Doporučené články

JAK PRACOVAT S AI Z PRÁVNÍHO HLEDISKA?

Skoro všude kolem nás se hemží výstupy, se kterými pomáhala nebo je tvořila umělá inteligence Oslovil nás PR klub a našemu advokátovi Danielu Mackovi položil několik dotazů k umělé… Více

KAMEROVÉ SYSTÉMY A GDPR: BEZPEČNOST VS SOUKROMÍ

Kamerové systémy jsou nedílnou součástí našich každodenních životů Potkáváme se s nimi na veřejných místech jako jsou ulice a nákupní centra, nebo v soukromých prostorách, typicky… Více

Tento projekt Kreativní vouchery Daniel Macek je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Kreativní vouchery | Kreativní voucher Mgr.Daniel Macek, advokát, Registrační číslo: 380000268 | Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Účel projektu: Vytvoření redesignu webu a komplexní PPC analýzy. Realizace projektu: 1.1. 2023 až 30.9.2023

©2020

Design by RVLT