ZMĚNY V DORUČOVÁNÍ DO DATOVÝCH SCHRÁNEK V ROCE 2022

Autor: Mgr. Veronika Kaplanová, 16. 2. 2022

ZMĚNY V DORUČOVÁNÍ DO DATOVÝCH SCHRÁNEK V ROCE 2022 ZMĚNY V DORUČOVÁNÍ DO DATOVÝCH SCHRÁNEK V ROCE 2022

Dne 1. 1. 2022 vešel v účinnost zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci. Tento zákon mimo jiné přináší změny v právní úpravě datových schránek a jednou z významných změn je zavedení tzv. fikce doručení u soukromoprávních listin. Co tato změna v praxi znamená?

Fikce doručení u veřejnoprávních listin

Pojďme si nejdříve vysvětlit, co obecně znamená pojem fikce doručení. V případě doručování dokumentů od soudů, úřadů a dalších veřejnoprávních orgánů platí, v případě, že si je příjemce nevyzvedne, se tyto zásilky považují za doručené desátým dnem poté, co jsou připraveny k vyzvednutí.

V případě, že vás doručovatel nezastihne doma při doručování dopisu z úřadu nebo od soudu, zanechá vám upomínku, abyste si jej do určitého data (do 10 dnů) vyzvedli. Pokud si v této lhůtě dopis nevyzvednete, bude tento dopis považován za doručený, a úřady či soudy budou dále postupovat tak, jako by vám byl doručen a jako byste se s jeho obsahem seznámili.

Obdobně se fikce doručení uplatní při zasílání písemností prostřednictvím datových schránek. Obecně platí, že zprávy se považují za doručené okamžikem přihlášení do datové schránky. V případě, že se do schránky nepřihlásíte, považují se zprávy za doručené právě desátým dnem od jejich doručení do datové schránky.

Účelem zavedení fikce doručení bylo řešení situací, kdy příjemci nejrůznějších rozhodnutí, sdělení či výzev záměrně nepřebírali poštu, a v důsledku toho nebylo možné postupovat ve správním, soudním či jiném řízení. Pro úplnost dodáváme, že u některých významných písemností je fikce doručení vyloučena. Typickým příkladem takové písemnosti je platební rozkaz.

Fikce doručení soukromoprávních zpráv do datové schránky

Od 1. ledna 2022 se tedy uplatní pravidlo fikce doručení i pro zprávy, které si prostřednictvím datových schránek posílají fyzické a právnické osoby mezi sebou. Účelem této změny opět je vyřešit situace, kdy se lidé nebo organizace záměrně vyhýbají doručení nejrůznějších písemností.

Novela v oblasti datových schránek přináší ještě další změnu: nově je umožněno přijímání soukromoprávních zpráv do datových schránek všem jejich držitelům. Dosud jste museli v nastavení vaší datové schránky přijímání ručně povolit. Zákon stanoví, že držitelé datové schránky fyzické osoby si tuto předvolbu mohou vypnout, právnické osoby a podnikající fyzické osoby nově musí přijímat i soukromoprávní datové zprávy.

Závěrem

Používání datových schránek v mnoha ohledech zjednodušuje komunikaci se státem a nově i se soukromými osobami. Změny v právní úpravě jsou dalším krokem v digitalizaci státní správy a snahou o podporu používání datových schránek.

Potřebujete poradit v komunikaci se státem? Obraťte se na náš, v MACEK.LEGAL vám vždy rádi pomůžeme.

Sdílej článek:

Doporučené články

OCHRANNÁ ZNÁMKA SVÉPOMOCÍ? NEJLEVNĚJŠÍ ALTERNATIVA, ALE UŽ NE 100% ÚSPĚŠNOST

Jste podnikatelé a užíváte při svém podnikání označení (slovní spojení nebo logo), které Vás odlišuje od ostatních podnikatelů a je pro Vás typické? Užíváte při Vaší propagaci označení, které je z...Více

KROK SPRÁVNÝM SMĚREM? PRACOVNĚPRÁVNÍ SMLOUVY MŮŽETE UZAVŘÍT I ELEKTRONICKY

Věděli jste, že dvoustranné právní jednání, jako jsou například pracovní smlouvy a dohody mohou být uzavřeny i prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků? Nejvyšší soud ve svém rozsud...Více

©2020

Design by RVLT