PŘEMÝŠLELI JSTE O INSTALACI FALEŠNÝCH KAMER NA PRACOVIŠTI? MŮŽE SI NA VÁS DOŠLÁPNOUT INSPEKTORÁT PRÁCE!

Autor: JUDr. Anna Břenková, 23. 6. 2022

PŘEMÝŠLELI JSTE O INSTALACI FALEŠNÝCH KAMER NA PRACOVIŠTI? MŮŽE SI NA VÁS DOŠLÁPNOUT INSPEKTORÁT PRÁCE! PŘEMÝŠLELI JSTE O INSTALACI FALEŠNÝCH KAMER NA PRACOVIŠTI? MŮŽE SI NA VÁS DOŠLÁPNOUT INSPEKTORÁT PRÁCE!

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) ve své nedávné tiskové zprávě informoval, že instalace atrapy kamerového systému na pracovišti sice není porušením obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), ale může se jednat o porušení zákoníku práce.

ÚOOÚ obdržel od skupiny zaměstnanců podnět k prošetření instalace kamerového systému, pomocí něhož měl zaměstnavatel své zaměstnance kontrolovat, a to dokonce na takových místech, jako jsou zaměstnanecké toalety.

Provozování kamerového systému může být za určitých okolností považováno za zpracování osobních údajů podléhající povinnostem podle obecného nařízení.  Využití kamerového systému na pracovišti samo o sobě sice není zakázáno, provoz kamer a využití záznamu však musí být v souladu s pracovněprávními předpisy, zejména s ust. § 316 zákoníku práce (ZP). Především je třeba předem jednoznačně stanovit účel pořizování záznamů, který musí korespondovat s důležitými, právem chráněnými zájmy správce, jako např. s ochranou majetku zaměstnavatele před krádeží. Je však třeba zdůraznit, že užití kamerového systému v prostorách určených k ryze soukromým úkonům, jako jsou právě toalety, je zcela vyloučeno.

Po provedeném šetření však ÚOOÚ zjistil, že kamerový systém není funkční, a proto došel k závěru, že k porušení GDPR nedošlo. Věc však byla předána inspektorátu práce, neboť existovalo důvodné podezření, že takové jednání může porušovat pracovněprávní předpisy, konkrétně ust. § 302 písm. c) ZP. A inspektorát práce toto porušení potvrdil.

Dle ust. § 302 písm. c) ZP je povinností vedoucích zaměstnanců vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci. A právě toto pochybení inspektorát práce shledal, neboť takové jednání může být vnímáno jako „vytváření nepřiměřeného tlaku ze strany zaměstnavatele na zaměstnance“. Z výše uvedeného vyplývá, že byť instalací napodobeniny kamerového systému na pracovišti nelze zpracovávat osobní údaje a nedochází tak k porušení GDPR, toto jednání může být sankcionováno pro porušení pracovněprávních předpisů.

Závěrem nezbývá než zaměstnavatelům doporučit, aby byli při zavádění nových procesů monitoringu zaměstnanců nanejvýš obezřetní a důkladně zhodnotili rizika s tím spojená. Tyto procesy Je třeba hodnotit nejen v souvislosti s ochranou osobních údajů zaměstnanců, ale také s jejich právy garantovanými zákoníkem práce.

Pokud si nebudete jisti, zda není Vámi zamýšlené řešení ve vztahu k zaměstnancům příliš invazivní, rádi Vám poskytneme odbornou konzultaci.

Sdílej článek:

Doporučené články

KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ

Služby krátkodobých pronájmů bytů (např. prostřednictvím společnosti Airbnb) jsou stále oblíbenější forma ubytování obzvláště ve velkých městech, a to zejména z důvodu vysoké poptávky turistů. Tak...Více

ZTRATILI JSTE PŘÍSTUP DO DATOVÉ SCHRÁNKY? LZE JEJ JEDNODUŠE ZÍSKAT ZPĚT

Ztratili jste omylem své přístupové údaje do datové schránky? Nemusíte zoufat. K dispozici máte několik možností, jak jednoduše přístup získat zpět. S vyřízením nových přístupových údajů nicméně n...Více

©2020

Design by RVLT