AUTORSKÉ POPLATKY ZA PUŠTĚNÉ RÁDIO? UŽ NIKDY VÍC!

Autor: Mgr. Daniel Macek, 8. 11. 2022

AUTORSKÉ POPLATKY ZA PUŠTĚNÉ RÁDIO? UŽ NIKDY VÍC!

Jistě jste již slyšeli o situacích, kdy nicnetušící menší podnikatel provozující například autoservis nebo kadeřnictví obdržel od Ochranného svazu autorského (OSA) výzvu k placení autorských poplatků za to, že si zaměstnanci v provozovně tohoto podnikatele pouští při práci rádio. Byť Vám může taková situace připadat absurdní, skutečně k takovým praktikám ze strany OSA dochází, a to ve většině případů po právu. Připravovaná legislativa však přichází s řešením.

Poslaneckou sněmovnou byl schválen návrh novely autorského zákona, kterou dojde k implementaci dvou evropských směrnic. Upravuje celou řadu nových pravidel a jedním z nich je právě výjimka z provozování rozhlasového a televizního vysílání. Za rozhlasové a televizní vysílání se dle návrhu nepovažuje zpřístupňování díla pro úzký okruh osob, jestliže je toto zpřístupnění nahodilé a nezávislé na přání příjemců a není výdělečné povahy. Pokud tedy provozujete kadeřnictví, nesporně všechny tyto podmínky splníte a budete moci v provozovně pouštět hudbu bez nutnosti placení autorských poplatků. Taktéž je nesporné, že obchodní domy nebo restaurace budou muset poplatky nadále platit, jelikož v jejich případě nebudou splněny všechny podmínky pro výše zmíněnou výjimku. Bude ovšem řada podnikatelů, jejichž provoz bude na pomezí této výjimky. V takovém případě by mohlo dojít ke sporu s kolektivními správci autorských děl ohledně placení poplatků a posouzení situace by pak bylo na soudech.

Kolektivní správci často vybírají poplatky na základě jejich extenzivního výkladu pojmu sdělování veřejnosti, který se v autorském zákoně hojně objevuje. Kupříkladu OSA dostal již v minulosti pokutu za vybírání poplatků od ubytovacích zařízení i za pokoje, ve kterých nebyl nikdo ubytován. Nelze se proto divit, že organizace autorů vystupovaly proti tomuto návrhu novely zákona. Dle našeho názoru je však vybírání poplatků v situacích, na které by se nově měla aplikovat výše popsaná výjimka, nemorální, a proto navrhovanou úpravu vítáme.

Novela zákona byla postoupena Senátu. Pokud dojde k jejímu schválení, mohla by být účinná již koncem roku 2022.

Potřebujete pomoc s Vaší obranou proti kolektivním správcům autorských děl nebo poradit v jiných otázkách duševního vlastnictví? Neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář MACEK.LEGAL, rádi Vám pomůžeme.

Sdílej článek:

Doporučené články

JSTE OSVČ A NEMÁTE ZATÍM DATOVOU SCHRÁNKU? OD ROKU 2023 SE VÁM JEJÍ ZŘÍZENÍ NEVYHNE

Blíží se rok 2023 a s ním dlouho očekávané změny v oblasti datových schránek, na které jsme Vás již upozorňovali v našem článku v říjnu 2021. Mnozí se obávali dopadů povinného zřízení datových s...Více

„TLAČÍTKOVÁ NOVELA“ SPOTŘEBITELSKÉHO PRÁVA – PŘEHLEDNÝ CHECK-LIST NOVÝCH POVINNOSTÍ E-SHOPISTŮ

Aktuální novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele přináší zásadní změny v právu ochrany spotřebitele a dotkne se mimo jiné provozování e-shopů. Novela již byla schválena oběma ko...Více

©2020

Design by RVLT