AUTORSKÉ POPLATKY ZA PUŠTĚNÉ RÁDIO? UŽ NIKDY VÍC!

Autor: Mgr. Daniel Macek, 08. 11. 2022

KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ

Jistě jste již slyšeli o situacích, kdy nicnetušící menší podnikatel provozující například autoservis nebo kadeřnictví obdržel od Ochranného svazu autorského (OSA) výzvu k placení autorských poplatků za to, že si zaměstnanci v provozovně tohoto podnikatele pouští při práci rádio. Byť Vám může taková situace připadat absurdní, skutečně k takovým praktikám ze strany OSA dochází, a to ve většině případů po právu. Připravovaná legislativa však přichází s řešením.

Poslaneckou sněmovnou byl schválen návrh novely autorského zákona, kterou dojde k implementaci dvou evropských směrnic. Upravuje celou řadu nových pravidel a jedním z nich je právě výjimka z provozování rozhlasového a televizního vysílání. Za rozhlasové a televizní vysílání se dle návrhu nepovažuje zpřístupňování díla pro úzký okruh osob, jestliže je toto zpřístupnění nahodilé a nezávislé na přání příjemců a není výdělečné povahy. Pokud tedy provozujete kadeřnictví, nesporně všechny tyto podmínky splníte a budete moci v provozovně pouštět hudbu bez nutnosti placení autorských poplatků. Taktéž je nesporné, že obchodní domy nebo restaurace budou muset poplatky nadále platit, jelikož v jejich případě nebudou splněny všechny podmínky pro výše zmíněnou výjimku. Bude ovšem řada podnikatelů, jejichž provoz bude na pomezí této výjimky. V takovém případě by mohlo dojít ke sporu s kolektivními správci autorských děl ohledně placení poplatků a posouzení situace by pak bylo na soudech.

Kolektivní správci často vybírají poplatky na základě jejich extenzivního výkladu pojmu sdělování veřejnosti, který se v autorském zákoně hojně objevuje. Kupříkladu OSA dostal již v minulosti pokutu za vybírání poplatků od ubytovacích zařízení i za pokoje, ve kterých nebyl nikdo ubytován. Nelze se proto divit, že organizace autorů vystupovaly proti tomuto návrhu novely zákona. Dle našeho názoru je však vybírání poplatků v situacích, na které by se nově měla aplikovat výše popsaná výjimka, nemorální, a proto navrhovanou úpravu vítáme.

Novela zákona byla postoupena Senátu. Pokud dojde k jejímu schválení, mohla by být účinná již koncem roku 2022.

Potřebujete pomoc s Vaší obranou proti kolektivním správcům autorských děl nebo poradit v jiných otázkách duševního vlastnictví? Neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář MACEK.LEGAL, rádi Vám pomůžeme.

Doporučené články

PODNIKÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE: JAK NASTAVIT PODMÍNKY SPOLUPRÁCE A MINIMALIZOVAT RIZIKA

Máte skvělý podnikatelský nápad, plánujete rozjet své podnikání, ale nemáte příslušná oprávnění dle živnostenského zákona, abyste mohl/a sám živnost provozovat S využitím… Více

SMLUVNÍ POKUTY V REALITNÍCH REZERVAČNÍCH SMLOUVÁCH? POZOR NA TO

Uzavření rezervační smlouvy představuje nedílnou součást procesu sjednávání realitních smluv, v níž realitní kanceláře figurují jako zprostředkovatelé obchodu V těchto… Více

Tento projekt Kreativní vouchery Daniel Macek je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Tento projekt Kreativní vouchery Daniel Macek je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

©2020

Design by RVLT