E-SHOPAŘI, PŘIBALUJETE SVÝM ZÁKAZNÍKŮM K OBJEDNANÉMU ZBOŽÍ DÁRKY? A CHTĚLI BYSTE JEJ PŘI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY OD ZÁKAZNÍKA ZPĚT?

Autor: Mgr. Veronika Kaplanová, 18. 10. 2021

KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ

Máte e-shop a dáváte k objednanému zboží dárky svým zákazníkům? Dárky přibalené k objednanému zboží jsou častým marketingovým tahem e-shopů, kterým chtějí potěšit své zákazníky. K zásilkám jsou přibalovány nejen nejrůznější propagační předměty, vzorky kosmetiky, apod., ale i hodnotnější výrobky. Co když ale váš zákazník, jakožto spotřebitel, ve čtrnáctidenní lhůtě odstoupí od smlouvy bez uvedení důvodu, bude muset dárek vrátit společně s vráceným zbožím?

Odpověď najdeme v občanském zákoníku: obecně řečeno, dárek vrátit nemusí. Pokud zákazníkovi zašlete věc, aniž by si jí objednal, jedná se o tzv. neobjednané plnění, které spotřebitel nemusí vracet, ani vás nemusí informovat o tom, že si věc ponechá. Spotřebitel se stává tzv. poctivým držitelem a může s věcí nakládat podle libosti.

V krajním případě mohou spotřebitelé svého práva na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu zneužít, objednat si z e-shopu zboží, které vrátí, ale dárek si nechají.

Jak tedy postupovat, aby byl při odstoupení od smlouvy zákazník povinen dárek vrátit?

Jako provozovatelé e-shopů musíte zajistit, aby dárek nesplňoval definici neobjednaného plnění – aby nešlo o dodání věci bez objednávky. Zkrátka, základem je informovat zákazníky o tom, že dárek obdrží. K tomu je potřeba splnit tři následující kroky:

  • Zahrňte dárek do objednávky zákazníka. Skutečnost, že zákazník obdrží dárek, by měla být zahrnuta do objednávkového procesu. Do objednávkového formuláře a shrnutí objednávky je vhodné přidat položku „Dárek“ s možností zaškrtávacího políčka, nebo počtem kusů 1.
  • Dárek uveďte na faktuře. Do faktury zahrňte jako jednu z položek dárek v ceně 0,- Kč.
  • Upravte obchodní podmínky e-shopu. V případě, že jste dodrželi předchozí dva kroky, uzavíráte podle práva se zákazníkem dvě smlouvy: jednu kupní (k objednanému zboží) a jednu darovací (k dárku), přičemž darovací smlouva je závislá na kupní. V případě, že zanikne kupní smlouva, zanikne i tato darovací smlouva.

Doporučujeme proto výslovně v obchodních podmínkách tento postup popsat a uvést, že v případě, že zákazník odstoupí od smlouvy ve čtrnáctidenní lhůtě bez udání důvodu, pozbývá závislá darovací smlouva účinnosti, a zákazník je povinen dar vrátit.

Problém má jednoduché řešení v případě, že zákazník odstoupil od smlouvy bez udání důvodu jako od celku – jak je uvedeno výše, musí dárek vrátit.

Situace se komplikuje, pokud si zákazník část objednaného zboží ponechá a odstoupí od kupní smlouvy uzavřené s e-shopem pouze částečně. Často bývá dárek navázán ke konkrétnímu zboží nebo na objednávku, která dosáhne určité ceny (například je vyšší než 1000 Kč). V takovém případě budete muset posoudit, zda došlo k odstoupení od smlouvy právě ohledně tohoto zboží, nebo zda se odstoupením snížila cena objednávky pod stanovenou hodnotu, a podle toho po zákazníkovi požadovat, aby dárek vrátil.

Jak je to v případě reklamace zboží?

Upozorňujeme, že zákazník není povinen dárek vracet, pokud zboží reklamuje z důvodu, že je vadné. Pokud byste jako provozovatel e-shopu vyžadovali vrácení dárku i v těchto případech, mohli byste tím bránit zákazníkovi v tom, aby výrobek reklamoval, čímž byste porušovali jeho spotřebitelská práva.

Pokud zákazník dárek nemůže vrátit, je povinen zaplatit za něj obvyklou cenu. Pokud zákazník dárek poničí, nebo jinak sníží hodnotu dárku v důsledku toho, že s ním nakládal jiným způsobem, než je s ohledem na jeho povahu a vlastnosti obvyklé, je povinen takové snížení hodnoty provozovateli e-shopu nahradit.

Posíláte zákazníkům svého eshopu k objednanému zboží navíc dárek? Dejte si pozor na nastavení všeobecných obchodních podmínek a svého eshopu, abyste se vyvarovali ztráty dárku při odstoupení od smlouvy zákazníkem. S nastavením obchodních podmínek Vám rádi pomůžeme, neváhejte se na nás obrátit.

Doporučené články

PODNIKÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE: JAK NASTAVIT PODMÍNKY SPOLUPRÁCE A MINIMALIZOVAT RIZIKA

Máte skvělý podnikatelský nápad, plánujete rozjet své podnikání, ale nemáte příslušná oprávnění dle živnostenského zákona, abyste mohl/a sám živnost provozovat S využitím… Více

SMLUVNÍ POKUTY V REALITNÍCH REZERVAČNÍCH SMLOUVÁCH? POZOR NA TO

Uzavření rezervační smlouvy představuje nedílnou součást procesu sjednávání realitních smluv, v níž realitní kanceláře figurují jako zprostředkovatelé obchodu V těchto… Více

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti EU
Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK.

©2020

Design by RVLT