DALŠÍ ZMĚNY DPP V LETOŠNÍM ROCE

Autor: Mgr. Veronika Kaplanová, 19. 06. 2024

KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ

Práce na dohodu o provedení práce (DPP) byla až do letošního roku oblíbenou formou zaměstnání pro příležitostné přivýdělky nebo práce na nízký úvazek, a to jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Výhodou pro zaměstnance byla možnost zdanit příjmy z DPP až do výše 10 000 Kč měsíčně srážkovou daní a výjimka z povinnosti z těchto příjmů odvádět zákonná pojištění. Pro zaměstnavatele DPP přinášely výrazně menší administrativní zátěž než zaměstnanci v klasických pracovních poměrech. DPP zároveň poskytovaly velkou flexibilitu – umožňovaly mít zaměstnance „na zavolanou“, kteří pracovali pouze tehdy, když bylo potřeba.

Novelou zákoníku práce, o které jsme již dříve psali na našem blogu, se flexibilita DPP výrazně snížila. Od 1. 7. 2024 přichází další vlna nových administrativních povinností pro zaměstnavatele se zaměstnanci na DPP. Podívejme se podrobněji na tyto změny.

Povinnost hlásit zaměstnance na DPP

Dosud platilo, že pokud zaměstnavatel neodvádí z příjmů zaměstnance zákonné odvody, nebyl povinen hlásit přijetí zaměstnance ani ukončení jeho zaměstnávání. To se s novelou mění. Zaměstnavatelé budou nově povinni hlásit všechny přijaté zaměstnance příslušné územní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, a to do 20. dne měsíce následujícího po měsíci, kdy k nástupu došlo. Stejně tak budou povinni ohlásit ukončení zaměstnání na DPP do 20. dne měsíce následujícího po skončení zaměstnání.

Veškeré zaměstnance na DPP, kteří u nich budou pracovat v červenci 2024, budou zaměstnavatelé povinni ohlásit nejpozději do 20. 8. 2024.

Další významnou změnou je povinnost pravidelně hlásit seznam zaměstnanců na DPP, společně s jejich vyměřovacím základem, i v případech, kdy zaměstnanec nedosáhne příjmu v rozhodné výši v příslušném měsíci. Oznámení budou zaměstnavatelé podávat elektronicky na zvláštním tiskopise poskytnutém Českou správou sociálního zabezpečení (tzv. Výkaz DPP), opět do 20. dne následujícího měsíce.

Pokud jste dosud zaměstnávali pouze zaměstnance na DPP, nově máte povinnost přihlásit se do registru zaměstnavatelů, a to nejpozději do 30. 7. 2024.

Změny v odvodech z příjmů z DPP od 1. 1. 2025

Od 1. 1. 2025 se zaměstnavatelé dočkají dalších změn v odvodech z příjmů z DPP. Zavádí se tzv. „režim oznámených dohod“. Současné daňové výhody u DPP (tedy srážková daň a výjimka ze zákonných odvodů) bude možné uplatnit pouze u těchto oznámených dohod, u kterých zároveň měsíční příjem nedosáhl stanoveného limitu.

Příslušnou dohodu bude možné přihlásit do režimu oznámených dohod opět elektronicky České správě sociálního zabezpečení. Pokud jiný zaměstnavatel u stejného zaměstnance již DPP zaregistroval do režimu oznámených dohod, ČSSZ všechny další žádosti dalších zaměstnavatelů odmítne.

Zaměstnavatelé budou mít také možnost požádat ČSSZ o sdělení, zda u příslušného zaměstnance je evidována již nějaká DPP v režimu oznámených dohod.

Platí, že každý zaměstnanec může v režimu oznámených dohod mít pouze jednu DPP. Pokud má zaměstnanec více DPP, z příjmů ze všech ostatních dohod budou odváděny povinné pojištění a daň z příjmů. Výjimkou jsou pouze příjmy malého rozsahu (do 4000 Kč měsíčně), z nichž se pojistné neodvádí.

Zároveň platí, že režim oznámené dohody platí celý kalendářní měsíc. Ve stejném měsíci nemůže režim využít více zaměstnavatelů, i když se zaměstnání nebudou časově překrývat.

Limit měsíčního příjmu oznámené dohody, ze kterého není odváděno pojistné a ze kterého lze odvést srážkovou daň z příjmu, bude možné využít pouze u oznámených dohod, u nichž příjem nedosáhl 25 % průměrné mzdy zaokrouhlené na 500 Kč směrem dolů. Příjmy u DPP u jednoho zaměstnavatele se sčítají. Konkrétní částku vždy vyhlásí Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělením ve Sbírce zákonů.

Závěr

Na počátku roku se zaměstnavatelé museli přizpůsobit rozsáhlým změnám v právní úpravě dohod mimo pracovní poměr, které dohody přiblížily více klasickým pracovním smlouvám, např. v rozvrhování práce zaměstnancům, přiznání dovolené a příplatků za práci o víkendech a svátcích. Nyní si zaměstnavatelé musí zvyknout na větší kontrolu dohod ze strany státu a pojišťoven a od příštího roku si hlídat, kdy z DPP nemusí pojistné odvádět, a kdy naopak to možné není z důvodu, že zaměstnanec má již jinou DPP, u které tyto výhody využívá.

Chcete mít více času na podnikání a neztrácet se ve složitostech pracovního práva? Svěřte agendu pracovního práva a další právní záležitosti nám v MACEK.LEGAL. Naši odborníci jsou připraveni vám poskytnout veškerou podporu, zatímco vy se budete moci plně věnovat rozvoji svého podnikání. Kontaktujte nás ještě dnes a zajistěte si klidné a efektivní fungování vaší společnosti

 

#DPČ #DPP #novelazakoniku #zakonikprace

Doporučené články

JAK PRACOVAT S AI Z PRÁVNÍHO HLEDISKA?

Skoro všude kolem nás se hemží výstupy, se kterými pomáhala nebo je tvořila umělá inteligence Oslovil nás PR klub a našemu advokátovi Danielu Mackovi položil několik dotazů k umělé… Více

KAMEROVÉ SYSTÉMY A GDPR: BEZPEČNOST VS SOUKROMÍ

Kamerové systémy jsou nedílnou součástí našich každodenních životů Potkáváme se s nimi na veřejných místech jako jsou ulice a nákupní centra, nebo v soukromých prostorách, typicky… Více

Tento projekt Kreativní vouchery Daniel Macek je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Kreativní vouchery | Kreativní voucher Mgr.Daniel Macek, advokát, Registrační číslo: 380000268 | Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Účel projektu: Vytvoření redesignu webu a komplexní PPC analýzy. Realizace projektu: 1.1. 2023 až 30.9.2023

©2020

Design by RVLT