ZMĚNA V ALIMENTECH! NOVĚ PŘIPRAVOVANÉ TABULKY PRO VÝŠI VÝŽIVNÉHO

Autor: Mgr. Zuzana Bořutová, 18. 11. 2021

KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ

V současné době probíhá mnoho soudních sporů o výši výživného, ve kterých rodiče bojují o stanovení výše výživného pro rodiče, jenž potomka nemá v péči. Velice často však mezi rodiči dětí dochází k dohadům, jaká má být stanovena výše výživného rodiči, který je k úhradě výživného povinen. Někteří z rodičů navrhují až přílišně vysoké výživné, které však není odpovídající potřebám dítěte a jiní naopak navrhují velice nízké výživné, například v hodnotě 200 Kč, které však v žádném případě není schopno pokrýt potřeby dítěte, na které má být výživné hrazeno.

V současné době zde existují tabulky výživného, které jsou stanoveny Ministerstvem spravedlnosti, přičemž princip těchto tabulek je založen na věku dítěte a zahrnuje 5 kategorií pro stanovení výživného, a to pro děti od 0  do 5 let, od 6 do 9 let, od 10 do 14 let, od 15 do 17 let a od 18 let výše. Toto by se však příštím rokem, mělo změnit.

Dle sdělení Marcely Nevšímalové z Ministerstva spravedlnosti by nové tabulky měly obsahovat místo shora uvedených 5 kategorií pouze kategorie 4, přičemž by se neměly odvíjet jen od pevně stanovené věkové hranice dítěte, která by tak měla být pouze orientační, ale měly by více vyjadřovat jednotlivé životní etapy dítěte. Rozdíly by pak mezi jednotlivými kategoriemi pro určení výživného měly být nižší.

Mimo uvedené by měla být stanovena i určitá minimální částka, která by měla rodiči, jenž který má stanovenu vyživovací povinnost zajistit, že mu po uhrazení alimentů zůstane tato minimální částka.  Současně by se při výpočtu výše výživného mělo hledět i na skutečnost, zda a jak se platící rodič podílí na péči o dítě a zda je povinen ještě k nějaké další vyživovací povinnosti. Například rodič, který má 4 děti spadající do 4. kategorie 15 – 17 let, by každému dítěti měl hradit například 16 % ze své čisté mzdy, by následně pro svou obživu nemusel mít dostatečné finanční prostředky. Maximální podíl z čistého příjmu by nově neměl být 25 % ale pouze 19 %.

Hlavním cílem změny tabulek pro výpočet výše výživného by tak mělo být zamezení dohadů mezi rodiči, a především větší použitelnost pro širokou veřejnost, čímž by mohlo následně dojít k poklesu soudních sporů vedených mezi rodiči dětí, kteří bojují o stanovení vyživovací povinnosti. Podle nové podoby tabulek by mělo být jasně zřejmé, jaká výše výživného by měla být stanovena.

Jak tedy vypadá současné rozdělení alimentů a jak by mohlo vypadat po schválení ministerstvem spravedlnosti? Níže pro představu přikládáme podoby současné tabulky a předpokládané tabulky výživného.

SOUČASNÁ PODOBA TABULKY VÝŽIVNÉHO PŘEDPOKLÁDÁNA PODOBA TABULKY VÝŽIVNÉHO
0 – 5 let 11 – 15 % Předškolní věk 0 – 5 let 13 %
6 – 9 let 13 – 17 % 1.stupeň ZŠ 6 – 9 let 14 %
10 – 14 let 15 – 19 % 2.stupeň ZŠ 10 – 14 let 17 %
15 – 17 let 16 – 22 % Střední škola, vyšší vzdělávání 15 let a více 19 %
18 a více let 19 – 25 %

Jak bude vypadat finální podoba tabulky pro stanovení výše výživného ještě není zcela zřejmé, avšak známá by všem mohla být již počátkem příštího roku, kdy by tabulky výživného mohly být schváleny příslušným ministerstvem.

#Výživné

Doporučené články

ZMĚNY V EXEKUCÍCH Z POHLEDU VĚŘITELE OD 1. 1. 2022

Pokud v rámci exekučního řízení vymáháte svou pohledávku, neměla by vás minout novela č 286/2021 Sb, kterou se mění občanský soudní řád a exekuční řád, a kterou dochází… Více

INSTITUT NÁHRADNÍHO VÝŽIVNÉHO PLNÍ SVŮJ ÚČEL

S institutem náhradního výživného se setkáváme již několik měsíců a zdá se, že prozatím plní svůj účel, pro který byl, po dlouhé době, 1července 2021 zaveden Dle sdělení… Více

Tento projekt Kreativní vouchery Daniel Macek je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Kreativní vouchery | Kreativní voucher Mgr.Daniel Macek, advokát, Registrační číslo: 380000268 | Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Účel projektu: Vytvoření redesignu webu a komplexní PPC analýzy. Realizace projektu: 1.1. 2023 až 30.9.2023

©2020

Design by RVLT