PRÁVNÍ NÁSTRAHY FOTOBANK ANEB NA CO SI DÁT POZOR PŘI KOUPI OBRÁZKŮ

Autor: Mgr. Iva Čípová, 04. 05. 2022

KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ

V naší praxi se často setkáváme s tím, že si naši klienti (často eshopy, ale i třeba marketingové agentury) pořizují fotografie ve fotobankách. Většinu z nich nenapadne, že koupě fotografie ve fotobance může být riziková a může jim následně nečekaně způsobit velké problémy. Při pořízení a použití těchto fotografií je nicméně potřeba zachovat základní obezřetnost.

Pro vysvětlení, autor fotografie Vám fotografii nemůže prodat, může Vám pouze poskytnout licenci k jejímu užívání, která může být zpoplatněná, nebo poskytnutá zdarma. Licence Vám dává oprávnění používat fotografií stanoveným způsobem.

Fotobanky poskytují licence k fotografiím, které jsou buď zdarma, nebo zpoplatněné. Nemyslete si však, že fotografie ve fotobankách nabízené zdarma nejsou chráněny autorským právem – i v tomto případě se na ně vztahují autorská práva, pouze je tato licence bezplatná. Neprávnický postřeh: u fotografií s bezplatnou licencí je nevýhodou, že je logicky bude používat větší množství lidí než u placených licencí, nebudete tedy příliš originální.

Problémem u fotobank je, že původ fotografií v nich umístěných si nelze jednoznačně ověřit. Čeho se tedy při koupi fotografií vyvarovat?

Omezení použití fotografie a souhlas fotografa

K užití fotografie je potřeba souhlas jejího autora. Fotografie nabízená ve fotobance může být licenčním ujednáním limitována. Pokud si fotografii chcete pořídit ke komerčnímu použití, zkontrolujte si, zda je její komerční použití povoleno a zda není použití limitováno. Licence může být také omezena územním rozsahem, časovým rozsahem nebo omezením grafických úprav.

Vyobrazení lidí

U fotografií, které vyobrazují rozpoznatelné osoby, je riziko ještě vyšší. Vyobrazení osob zasahuje do jejich osobnostních práv a k použití těchto fotografií je potřeba souhlas těchto osob. Problémem je, že tento souhlas je kdykoliv odvolatelný. Můžete tedy v dobré víře koupit pro svůj eshop s těhotenským oblečením fotografii vyobrazující rozesmátou mladou maminku v očekávání, nemůžete si být ale jistí, zda před pár dny svůj souhlas s použitím své fotografie neodvolala. Bohužel dle zákona jde odpovědnost za Vámi. Dle zákona se poškozený „model“ obrací přímo na uživatele fotografie, tedy na Vás. Pokud tedy fotografie z fotobank stahujete, zkuste se alespoň vyhnout těmto fotografiím.

Loga cizích značek

Pozor je třeba dávat také na fotografie, jejichž součástí jsou loga cizích značek. Tyto značky jsou velmi často chráněny ochrannými známkami a tuto ochranu byste použitím fotografií mohli porušit. Většina značek totiž velmi pravděpodobně neudělila souhlas s umístěním jejich loga do fotobanky. Některé společnosti naopak použití jejich log dovolují – je potřeba ale splnit jejich stanovené podmínky, které většinou najdete na oficiálních webových stránkách společnosti.

Známé a často užívané fotografie

Klienti si často zaplatí fotografie, které jsou sice originální, ale obsahují v sobě jinou známkou fotografii, kterou vytvořil jiný autor. V tomto případě si klient nemůže být jistý, že fotograf, kterému za fotografii platí, má licenci k použití této původní fotografie. Pokud použijete takovouto fotografii, vystavujete se sami riziku – autor původní fotografie se může obrátit přímo na Vás, protože používáte jeho tvorbu bez potřebné licence.

Jak se můžete bránit?

Některé společnosti si postavily své podnikání na hledání fotografií bez licence a následném vymáhání licenčních poplatků, náhrady škody, bezdůvodného obohacení apod. Tyto společnosti Vás mohou kontaktovat s tímto požadavkem a i když máte fotografii řádně zakoupenou, je velmi nepříjemné tuto situaci řešit a prokazovat Vaše práva.

Za řádný prodej fotografie by správně měla ručit fotobanka, což také většina klientů předpokládá. Fotobanka ale v praxi ručí pouze za to, co ve svých obchodních podmínkách výslovně potvrdila. Je tedy potřeba si před nákupem prostudovat obchodní podmínky fotobanky, abyste v budoucnu nebyli nepříjemně překvapeni.

Pokud si fotografii řádně koupíte ve fotobance, ale následně budete autorem fotografie donuceni fotografii stáhnout a zaplatit mu požadovanou částku, náhrady škody se můžete domáhat po fotobance (pokud fotobanka dle obchodních podmínek nese odpovědnost). Zní to poměrně jednoduše, je ale potřeba si uvědomit, že velké množství fotobank má sídlo v zahraničí (zejména v USA) a soudní spor tedy by tedy znamenal vyšší náklady než spor v České republice, a zároveň se nejedná o záležitost na několik měsíců.

Jakou fotobanku využívat?

I když určitě doufáte v jednoduché řešení, bohužel vám je nemůžeme takto jednoznačně nabídnout. Koupě fotografie z fotobanky do určité míry vždy představuje riziko, protože se spoléháte na fotobanku, zda má od autora potřebnou licenci, zda má souhlas vyobrazené osoby a zda případně souhlas se zveřejněním vyobrazení osoby nebyl odvolán. Z naší zkušenosti obecně nezáleží ani na tom, zda si fotografii pořídíte zdarma, nebo zda zaplatíte vysoký licenční poplatek.

Doporučení na závěr

Nejjistějším řešením je tedy používat vlastní fotografie, a to zejména u velkých a důležitých kampaní. Pokud budete používat fotky osob (byť budou fotografie Vaše vlastní), pohlídejte si poskytnutí souhlasu a uzavření smlouvy s touto osobou, ve které budou upraveny podmínky použití fotografií.

Nevíte si rady s právním nastavením licenčních smluv? Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám poradíme a potřebné smlouvy připravíme.

#licenční poplatky

Doporučené články

JAK PRACOVAT S AI Z PRÁVNÍHO HLEDISKA?

Skoro všude kolem nás se hemží výstupy, se kterými pomáhala nebo je tvořila umělá inteligence Oslovil nás PR klub a našemu advokátovi Danielu Mackovi položil několik dotazů k umělé… Více

KAMEROVÉ SYSTÉMY A GDPR: BEZPEČNOST VS SOUKROMÍ

Kamerové systémy jsou nedílnou součástí našich každodenních životů Potkáváme se s nimi na veřejných místech jako jsou ulice a nákupní centra, nebo v soukromých prostorách, typicky… Více

Tento projekt Kreativní vouchery Daniel Macek je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Kreativní vouchery | Kreativní voucher Mgr.Daniel Macek, advokát, Registrační číslo: 380000268 | Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Účel projektu: Vytvoření redesignu webu a komplexní PPC analýzy. Realizace projektu: 1.1. 2023 až 30.9.2023

©2020

Design by RVLT