NOVELA ZÁKONA O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH OMEZÍ MOŽNOSTI VYUŽÍVÁNÍ TELEMARKETINGU

Autor: Mgr. Veronika Kaplanová, 28. 06. 2022

KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ

Je některou z Vašich obchodních praktik i telemarketing, tedy přímé oslovování potenciálních zákazníků prostřednictvím telefonu s nabídkou Vašich výrobků nebo služeb? Pokud jste na otázku odpověděli ano, měli byste věnovat pozornost novele č. 374/2012 Sb., která mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Touto novelou se výrazně mění podmínky využívání telemarketingu, přičemž hlavní změny v této oblasti začnou platit od 1. července 2022.

Jaké změny v telemarketingu nás čekají?

Právní úprava telemarketingu od 1. července 2022 dozná zásadních změn. Pokud pro telemarketing využíváte kontakty z některého z veřejných účastnických seznamů, do 30. června 2022 platí, že můžete kontaktovat kteroukoli osobu, která je v tomto seznamu uvedena, a která výslovně neuvedla, že si nepřeje být kontaktována s marketingovými nabídkami (tzv. princip opt-out).

Výše zmiňovaná novela tento princip obrací. Nově budete moci s nabídkou oslovit pouze ty osoby, u kterých bude ve veřejném účastnickém seznamu výslovně uvedeno, že si přejí být kontaktováni v souvislosti s marketingovou nabídkou (tzv. princip opt-in).

Pokud jsou v seznamu u konkrétní osoby uvedeny další kontaktní údaje (typicky e-mailová adresa), bude možné tuto osobu kontaktovat s marketingovou nabídkou pomocí tohoto kontaktu rovněž pouze v případě, že v seznamu bude uveden její souhlas s kontaktováním.

Právní úprava se vztahuje nejen na kontakty na fyzické osoby, ale i na právnické osoby (typicky společnosti).

Vztahují se nová pravidla na všechny seznamy kontaktů, které pro telemarketing podnikatelé využívají?

Změna se týká pouze veřejných účastnických seznamů, tedy takových seznamů, které jsou veřejně dostupné, a jejichž účelem je vyhledávání kontaktů na nejrůznější subjekty dle jejich identifikačních údajů. Typickým příkladem je telefonní seznam.

Nová pravidla se budou také vztahovat na seznamy kontaktů, které byly vytvořeny náhodným generováním čísel a na seznamy telefonních čísel bez uvedení dalších identifikačních údajů osoby.

Pokud vedete vlastní databázi kontaktů (například máte seznam zákazníků, kteří Vám dali souhlas se zasíláním obchodních sdělení), nová pravidla telemarketingu se na tyto evidence neuplatní. To nicméně neznamená, že s evidencí můžete libovolně zacházet, nesmíte zapomenout na dodržování pravidel ochrany osobních údajů stanovených evropským nařízením GDPR. V případě kontroly budete také povinni prokázat, jakým způsobem jste kontakt na konkrétní osobu získali.

Jaké sankce hrozí v případě porušení nových pravidel?

Podnikatelům za porušení zákazu výše uvedených pravidel hrozí pokuta až do výše 50.000.000,- Kč nebo do výše 10 % z čistého obratu dosaženého za poslední ukončené účetní období, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší. Přestupky projednává Český telekomunikační úřad.

Závěrem

Pokud k propagaci Vašich podnikatelských aktivit využíváte veřejné účastnické seznamy a kontaktujete Vaše potenciální zákazníky telefonicky, nezapomeňte, že od 1. července 2022 budou tyto marketingové aktivity zásadně omezeny. Nově budete moci kontaktovat pouze ty osoby, u kterých bude v seznamu výslovně uvedeno, že si přejí být s marketingovou nabídkou kontaktováni. Podotýkáme, že změna se netýká Vámi vytvořených databází kontaktů, které jste získali například sběrem souhlasů se zasíláním obchodních sdělení.

Telemarketing nicméně není jedinou oblastí, do které novela č. 374/2021 Sb. zasáhla. Již dříve jsme psali o změně pravidel pro využívání souborů cookies na webových stránkách, která nově platí již od 1. 1. 2022, a kde byl původní princip opt-out (tedy, že soubory cookies mohou být na webové stránce využívány bez jakéhokoli omezení, pokud návštěvník výslovně s používáním cookies nesouhlasí) rovněž změněn na princip opt-in.

#opt-out

Doporučené články

JAK PRACOVAT S AI Z PRÁVNÍHO HLEDISKA?

Skoro všude kolem nás se hemží výstupy, se kterými pomáhala nebo je tvořila umělá inteligence Oslovil nás PR klub a našemu advokátovi Danielu Mackovi položil několik dotazů k umělé… Více

KAMEROVÉ SYSTÉMY A GDPR: BEZPEČNOST VS SOUKROMÍ

Kamerové systémy jsou nedílnou součástí našich každodenních životů Potkáváme se s nimi na veřejných místech jako jsou ulice a nákupní centra, nebo v soukromých prostorách, typicky… Více

Tento projekt Kreativní vouchery Daniel Macek je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Kreativní vouchery | Kreativní voucher Mgr.Daniel Macek, advokát, Registrační číslo: 380000268 | Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Účel projektu: Vytvoření redesignu webu a komplexní PPC analýzy. Realizace projektu: 1.1. 2023 až 30.9.2023

©2020

Design by RVLT