OCHRANNÁ ZNÁMKA SVÉPOMOCÍ? NEJLEVNĚJŠÍ ALTERNATIVA, ALE UŽ NE 100% ÚSPĚŠNOST

Autor: Mgr. Zuzana Bořutová, 07. 09. 2022

KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ

Jste podnikatelé a užíváte při svém podnikání označení (slovní spojení nebo logo), které Vás odlišuje od ostatních podnikatelů a je pro Vás typické? Užíváte při Vaší propagaci označení, které je zcela příznačné pro Vaše výrobky či poskytované služby a podle kterého Vás klienti zaručeně poznají? Uvažujete o tom, že si necháte toto označení zaregistrovat jako ochrannou známku a tím si ho ochránit?

Pokud jste na předchozí otázky odpověděli kladně a uvažujete o tom, že registraci svého „označení“ vyřídíte po vlastní ose, pokusíme se Vám níže ukázat, proč je registrace ochranné známky svépomocí sice variantou nejlevnější, ale bohužel ne vždy 100 % úspěšnou. Říkáte si, že nepotřebujete pro registraci ochranné známky žádnou odbornou pomoc, jelikož tento proces zvládne bez sebemenších problémů každý?

Vězte, že byť je registrace ochranné známky svépomocí nejlevnější varianta, čeká na Vás spousta nástrah, které Vás v konečném důsledku mohou stát mnohem více financí, než pokud byste si nechali s celým procesem registrace pomoci od odborníků.

Ochrannými známky se naše advokátní kancelář MACEK.LEGAL zabývá již mnoho let a na základě našich zkušeností jsme sestavili přehled nejčastějších chyb v případech, kdy se podnikatelé ( a ne jen oni ) snažili registraci ochranné známky vyřešit vlastní cestou. Nyní jsme se rozhodli, že tento přehled poskytneme i Vám.

1. Jste si jistí, že je Vaše logo či slovní označení originální?

Během naší praxe jsme se již několikrát setkali s případy, kdy si podnikatelé nechali „na míru“ zhotovit od grafiků originální, jedinečné logo pro své podnikání, které dokonce následně nějakou dobu užívali. Bohužel se poté zjistilo, že dodané logo až tak originální nebylo, neboť některé z částí loga, nebo dokonce celé logo, již bylo grafikem zhotoveno pro někoho jiného, případně bylo volně inspirováno ochrannou známkou, kterou již měl jiný podnikatel dříve registrovanou. Samozřejmě na základě toho byly podány námitky proti zápisu ochranné známky a podnikatelé, kteří na vlastní pěst přihlašovali svou ochrannou známku, následně přišli o finanční prostředky, které do té doby vynaložili na úhradu správních poplatků.

2. Rešerše v databázích ochranných známek je zbytečná? Rešerši není třeba provádět důkladně, vždyť o nic nejde.

Myslíte si, že provedení rešerše, tedy důkladného průzkumu v databázích existujících ochranných známek, je pro Vás zbytečné? Vyvedeme Vás z omylu. V databázích ochranných známek můžete dohledat stejné, podobné či zaměnitelné ochranné známky a předejít tak zbytečným námitkám proti přihláškám Vašich ochranných známek a tím i vynaložení dalších financí. Bojíte se, že rešerši sami nezvládnete? V takovém případě můžete využít našich služeb, či můžete o provedení rešerše požádat Úřad průmyslového vlastnictví.

3. Rozlišovací způsobilost – víte, jak je důležitá?

Víte, že podmínkou registrace ochranné známky je i dostatečná rozlišovací způsobilost? V případě, že příslušný úřad neshledá dostatečnou rozlišovací způsobilost ochranné známky, vyzve Vás k jejímu prokázání a pokud se tak nestane, bude přihláška ochranné známky zamítnuta a veškeré finance, které byly do registrace ochranné známky vloženy, přijdou nazmar.

Co vlastně je rozlišovací způsobilost? Zjednodušeně řečeno se jedná o vlastnosti, které Vaši známku či označení dostatečně odlišují od ostatních známek a označení na trhu. Chcete-li se o rozlišovací způsobilosti dozvědět více, podívejte se na článek naší kolegyně, která se rozlišovací způsobilosti podrobně věnovala.

4. Zatřídění výrobků a služeb, pro které je ochranná známka přihlašována může být komplikované.

Ochrannou známku registrujete vždy pro určité výrobky a služby, pro které chcete, aby byla chráněna. Důležité je, že jakmile je podána přihláška ochranné známky, není již možné seznam výrobků a služeb rozšířit, například o výrobky a služby, které jste opomněli nebo byste v budoucnu chtěli vyrábět či poskytovat. Zatřídění výrobků a služeb je odborná práce a našim klientům s tímto zatříděním proto velice rádi pomáháme. Naším cílem je, aby přihlašovanými výrobky a službami bylo opravdu pokryto celé podnikání klientů, a aby v budoucnu měli prostředky pro obranu před parazitující konkurencí.

5. Chybně vyplněný formulář, chybně přiložené přílohy – triviální chyba, přesto chyba s možnými následky.

Chybně vyplněná formulářová žádost či chybně přiložené přílohy k žádosti o registraci ochranné známky může vést k zamítnutí přihlášky. Jedná se například o nedostatečnou identifikaci přihlašovatele, jak v případě fyzických osob, tak v případě právnických osob. Dále se velice často chybuje při přikládání příloh přihlášky ochranné známky, kdy například chybí seznam výrobků a služeb či je přiložené logo ve špatném formátu. K nápravě chyb přihlášky Vám sice bude příslušným úřadem stanovena lhůta k nápravě, avšak nesprávnému vyplnění formuláře přihlášky ochranné známky se můžete vyhnout, pokud si s registrací Vaší známky necháte poradit od odborníků.

6. Úskalí lhůty pro úhradu správního poplatku.

Za každou přihlášku ochranné známky je nezbytné uhradit správní poplatek. Správní poplatky se hradí úřadu, který je příslušný k registraci ochranné známky, nejčastěji tak Úřadu průmyslového vlastnictví či Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví. Na úhradu správních poplatků je stanovena lhůta 1 měsíce ode dne podání přihlášky pohledávky a je až s podivem, jak často je úhrada opomenuta. My Vás však lhůtu promeškat nenecháme a úhradu správního poplatku Vám včas připomeneme.

7. Ale kamarád říkal, že to zvládne každý.

Velmi rozšířená je představa, že proces registrace ochranné známky je zcela jednoduchý bez jakýchkoliv nástrah a především vždy 100% úspěšný. Můžeme Vám z praxe potvrdit, že jde skutečně pouze o domněnku, a pokud Vám někdo tvrdí, že je možné vše vyřešit lusknutím prstu, protože on by to tak udělal a zvládl by to, nenechte se zviklat a raději se poraďte s někým, kdo tomuto procesu rozumí.

Potřebujete Vaší známku ochránit? Chcete, aby Vám s celým procesem ochranné známky někdo pomohl a poradil Vám? Určitě se na nás neváhejte obrátit. Ochranné známky nás totiž baví a děláme to s chutí. Pokud chcete pomoci s registrací, kontaktujte nás zde.

#ochranné známky

Doporučené články

JAK PRACOVAT S AI Z PRÁVNÍHO HLEDISKA?

Skoro všude kolem nás se hemží výstupy, se kterými pomáhala nebo je tvořila umělá inteligence Oslovil nás PR klub a našemu advokátovi Danielu Mackovi položil několik dotazů k umělé… Více

KAMEROVÉ SYSTÉMY A GDPR: BEZPEČNOST VS SOUKROMÍ

Kamerové systémy jsou nedílnou součástí našich každodenních životů Potkáváme se s nimi na veřejných místech jako jsou ulice a nákupní centra, nebo v soukromých prostorách, typicky… Více

Tento projekt Kreativní vouchery Daniel Macek je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Kreativní vouchery | Kreativní voucher Mgr.Daniel Macek, advokát, Registrační číslo: 380000268 | Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Účel projektu: Vytvoření redesignu webu a komplexní PPC analýzy. Realizace projektu: 1.1. 2023 až 30.9.2023

©2020

Design by RVLT