ZŘÍZENÍ EVIDENCE VYLOUČENÝCH OSOB A NOVÁ PRAVIDLA PRO VÝKON FUNKCE VE SPOLEČNOSTECH

Autor: Zuzana Bayramová, 15. 08. 2023

KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ

Pokud působíte jako člen voleného orgánu obchodní korporace (jednatel, člen představenstva, člen správní rady), určitě by Vaší pozornosti neměla uniknout novela zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), která nabyla účinnosti 1. července 2023.

Tato novela zavedla nový institut tzv. evidence vyloučených osob z výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace, přičemž v rámci novely současně došlo k přeformulování překážek pro výkon funkce člena voleného orgánu, které jsou nyní zakotveny přímo v ZOK. Mezi tyto překážky vedle podmínek zakotvených v živnostenském zákoně patří:

  1. a) zákaz vykonávat funkci člena řídicího, kontrolního nebo správního orgánu právnické osoby uložený rozhodnutím ČR či jiného státu,
  2. b) zákaz vykonávat činnost související s podnikáním v oblasti předmětu podnikání společnosti uložený rozhodnutím ČR či jiného státu,
  3. c) pravomocné odsouzení za určité trestné činy bez ohledu na souvislost s podnikáním vydané v ČR či jiném státu (např. trestný čin zpronevěry, podvodu, pojistného podvodu atd.),
  4. d) rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek osoby vydané v ČR či v jiném státu.

Za účelem ověření, zda nenastaly některé s výše uvedených skutečností u osob vykonávající funkci člena volebního orgánu, budou do evidence vyloučených osob zapisovány osoby:

  1. a)které byly rozhodnutím soudu vyloučeny z výkonu funkce člena statutárního orgánu podle § 63 až 65 ZOK,
  2. b) kterým byl uložen zákaz činnosti zakládající překážku výkonu funkce,
  3. c) které byly odsouzeny pro trestný čin zakládající překážku výkonu funkce, nebo
  4. d)na jejichž majetek byl prohlášen konkurs,

Do evidence budou současně zapisovány příslušné související údaje, jako např. důvod a datum vzniku překážky, rozsah překážky, očekávaný den zániku apod. Jedná se o neveřejný rejstřík pod správou Ministerstva spravedlnosti, do kterého mají přístup soudy pro účely rejstříkového řízení a notáři. Každému bude současně umožněno, aby si prostřednictvím elektronického formuláře vyžádal výpis z evidence pro ověření zapsaných údajů.

Pokud u člena voleného orgánu nastala některá z výše uvedených překážek pro výkon funkce, je povinen obchodní korporaci informovat, že k výkonu funkce není způsobilý nebo že existují skutečnosti, které by důvodně mohly vést ke vzniku překážky výkonu funkce.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se této problematiky se neváhejte obrátit na naši advokátní kancelář.

#obchodní korporace #ZOK

Doporučené články

JAK PRACOVAT S AI Z PRÁVNÍHO HLEDISKA?

Skoro všude kolem nás se hemží výstupy, se kterými pomáhala nebo je tvořila umělá inteligence Oslovil nás PR klub a našemu advokátovi Danielu Mackovi položil několik dotazů k umělé… Více

KAMEROVÉ SYSTÉMY A GDPR: BEZPEČNOST VS SOUKROMÍ

Kamerové systémy jsou nedílnou součástí našich každodenních životů Potkáváme se s nimi na veřejných místech jako jsou ulice a nákupní centra, nebo v soukromých prostorách, typicky… Více

Tento projekt Kreativní vouchery Daniel Macek je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Kreativní vouchery | Kreativní voucher Mgr.Daniel Macek, advokát, Registrační číslo: 380000268 | Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Účel projektu: Vytvoření redesignu webu a komplexní PPC analýzy. Realizace projektu: 1.1. 2023 až 30.9.2023

©2020

Design by RVLT