ZŘÍZENÍ EVIDENCE VYLOUČENÝCH OSOB A NOVÁ PRAVIDLA PRO VÝKON FUNKCE VE SPOLEČNOSTECH

Autor: Zuzana Bayramová, 15. 08. 2023

KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ

Pokud působíte jako člen voleného orgánu obchodní korporace (jednatel, člen představenstva, člen správní rady), určitě by Vaší pozornosti neměla uniknout novela zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), která nabyla účinnosti 1. července 2023.

Tato novela zavedla nový institut tzv. evidence vyloučených osob z výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace, přičemž v rámci novely současně došlo k přeformulování překážek pro výkon funkce člena voleného orgánu, které jsou nyní zakotveny přímo v ZOK. Mezi tyto překážky vedle podmínek zakotvených v živnostenském zákoně patří:

  1. a) zákaz vykonávat funkci člena řídicího, kontrolního nebo správního orgánu právnické osoby uložený rozhodnutím ČR či jiného státu,
  2. b) zákaz vykonávat činnost související s podnikáním v oblasti předmětu podnikání společnosti uložený rozhodnutím ČR či jiného státu,
  3. c) pravomocné odsouzení za určité trestné činy bez ohledu na souvislost s podnikáním vydané v ČR či jiném státu (např. trestný čin zpronevěry, podvodu, pojistného podvodu atd.),
  4. d) rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek osoby vydané v ČR či v jiném státu.

Za účelem ověření, zda nenastaly některé s výše uvedených skutečností u osob vykonávající funkci člena volebního orgánu, budou do evidence vyloučených osob zapisovány osoby:

  1. a)které byly rozhodnutím soudu vyloučeny z výkonu funkce člena statutárního orgánu podle § 63 až 65 ZOK,
  2. b) kterým byl uložen zákaz činnosti zakládající překážku výkonu funkce,
  3. c) které byly odsouzeny pro trestný čin zakládající překážku výkonu funkce, nebo
  4. d)na jejichž majetek byl prohlášen konkurs,

Do evidence budou současně zapisovány příslušné související údaje, jako např. důvod a datum vzniku překážky, rozsah překážky, očekávaný den zániku apod. Jedná se o neveřejný rejstřík pod správou Ministerstva spravedlnosti, do kterého mají přístup soudy pro účely rejstříkového řízení a notáři. Každému bude současně umožněno, aby si prostřednictvím elektronického formuláře vyžádal výpis z evidence pro ověření zapsaných údajů.

Pokud u člena voleného orgánu nastala některá z výše uvedených překážek pro výkon funkce, je povinen obchodní korporaci informovat, že k výkonu funkce není způsobilý nebo že existují skutečnosti, které by důvodně mohly vést ke vzniku překážky výkonu funkce.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se této problematiky se neváhejte obrátit na naši advokátní kancelář.

#obchodní korporace #ZOK

Doporučené články

PODNIKÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE: JAK NASTAVIT PODMÍNKY SPOLUPRÁCE A MINIMALIZOVAT RIZIKA

Máte skvělý podnikatelský nápad, plánujete rozjet své podnikání, ale nemáte příslušná oprávnění dle živnostenského zákona, abyste mohl/a sám živnost provozovat S využitím… Více

SMLUVNÍ POKUTY V REALITNÍCH REZERVAČNÍCH SMLOUVÁCH? POZOR NA TO

Uzavření rezervační smlouvy představuje nedílnou součást procesu sjednávání realitních smluv, v níž realitní kanceláře figurují jako zprostředkovatelé obchodu V těchto… Více

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti EU
Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK.

©2020

Design by RVLT