VELKÉ MNOŽSTVÍ NEMOVITOSTÍ PROPADNE STÁTU, NETÝKÁ SE TO I VÁS?

Autor: Mgr. Zuzana Bořutová, 09. 11. 2023

KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ

Kvapem se blíží termín, po jehož uplynutí propadnou do vlastnictví státu nemovitosti, které mají nedostatečně identifikované vlastníky. Celý proces hledání řádných majitelů nemovitostí započal již v roce 2014, kdy byla přijata novela Katastrálního zákona, který Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) uložil za povinnost, dohledat více než 200 tisíc majitelů pozemků a jejich skutečné vlastníky. Nejčastější původ chyb zápisu v katastru pochází z období let 1948 – 1989, kdy došlo ke zrušení Pozemkových knih, kam byly nemovitosti zapisovány a následně se jejich evidence již nevedla nebo se vedla velmi zjednodušeně a tím pádem nedostatečně.

Jak vyplývá z údajů dostupných na internetových stránkách ÚZSVM v letošním roce bylo evidováno více než 143 044 nemovitostí, které nemají správně zapsaného svého skutečného vlastníka. Takovými nemovitostmi jsou nejen pozemky, jako lesy či orné půdy, ale i budovy.

Seznam předmětných nemovitostí, které propadnou do vlastnictví státu již v lednu 2024, pokud nebude dostatečně identifikován jejich vlastník, zveřejňují jednotlivé obecní úřady na svých úředních deskách a taktéž je možné tyto pozemky a nemovitosti dohledat na stránkách ÚZSVM.

Co dělat, když zjistíte, že některý z pozemků by mohl patřit právě Vám?

Zjistili jste, že se na seznamu nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem nachází pozemek, který by mohl být či je ve Vašem vlastnictví? V takovém případě je důležité, aby k nápravě tohoto stavu došlo prostřednictvím Vašeho podnětu, coby vlastníka či možného vlastníka nemovitosti. Podnět můžete podat samotní či prostřednictvím advokátní kanceláře, jakožto Vašeho právního zástupce.

Nemovitost nemá zapsaného vlastníka

Pokud se domníváte, že jste vlastníkem nemovitosti, bude důležité, abyste se obrátili na příslušné pracoviště ÚZSVM, kde Vám pracovníci poradí, jaké všechny dokumenty, které prokáží Vaše vlastnictví, musíte Katastrálnímu úřadu doložit, aby došlo k uvedení faktického stavu do souladu se stavem skutečným. Typicky se bude jednat o darovací smlouvy.

Vlastníkem nemovitosti je zemřelá osoba

V případě, že jste zjistili, že vlastníkem nemovitosti je zemřelá osoba, u níž proběhlo dědické řízení, ale nemovitosti v tomto řízení nebyly projednány, bude nezbytné, aby bylo zahájeno dodatečné dědické řízení, v rámci kterého budete požadovat, aby o těchto nemovitostech bylo rozhodnuto.

Vlastníkem nemovitosti je třetí subjekt

Našli jste v seznamu nemovitostí nemovitost, která má být Vaše, ale vlastníkem je jiná, třetí osoba? V takovém případě bude nezbytné podat Žalobu na určení vlastnictví.

Všechny uvedené případy však spojuje jednat skutečnost. Pokud se skuteční vlastníci nepřihlásí o nemovitost nejpozději do 31. 12. 2023, dojde k uplynutí stanovené lhůty a veškeré nemovitosti, přejdou do vlastnictví státu. Od ledna 2024 by tak vlastnictví muselo být prokázáno pouze rozhodnutím soudu.

Najdete-li tak v seznamu nemovitostí právě tu, která by měla být Vaše, na nic nečekejte a o svůj majetek se přihlaste včas.

Nevíte si rady? Obraťte se na MACEK.LEGAL, rádi Vám pomůžeme. V oblasti nemovitostí totiž našim klientům poskytujeme právní fullservis, pro Váš business.

#katastrnemovitosti #nemovitosti

Doporučené články

JAK PRACOVAT S AI Z PRÁVNÍHO HLEDISKA?

Skoro všude kolem nás se hemží výstupy, se kterými pomáhala nebo je tvořila umělá inteligence Oslovil nás PR klub a našemu advokátovi Danielu Mackovi položil několik dotazů k umělé… Více

KAMEROVÉ SYSTÉMY A GDPR: BEZPEČNOST VS SOUKROMÍ

Kamerové systémy jsou nedílnou součástí našich každodenních životů Potkáváme se s nimi na veřejných místech jako jsou ulice a nákupní centra, nebo v soukromých prostorách, typicky… Více

Tento projekt Kreativní vouchery Daniel Macek je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Kreativní vouchery | Kreativní voucher Mgr.Daniel Macek, advokát, Registrační číslo: 380000268 | Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Účel projektu: Vytvoření redesignu webu a komplexní PPC analýzy. Realizace projektu: 1.1. 2023 až 30.9.2023

©2020

Design by RVLT