ZMĚNA V ALIMENTECH! NOVĚ PŘIPRAVOVANÉ TABULKY PRO VÝŠI VÝŽIVNÉHO

Autor: Mgr. Zuzana Carvová, 18. 11. 2021

ZMĚNA V ALIMENTECH! NOVĚ PŘIPRAVOVANÉ TABULKY PRO VÝŠI VÝŽIVNÉHO

V současné době probíhá mnoho soudních sporů o výši výživného, ve kterých rodiče bojují o stanovení výše výživného pro rodiče, jenž potomka nemá v péči. Velice často však mezi rodiči dětí dochází k dohadům, jaká má být stanovena výše výživného rodiči, který je k úhradě výživného povinen. Někteří z rodičů navrhují až přílišně vysoké výživné, které však není odpovídající potřebám dítěte a jiní naopak navrhují velice nízké výživné, například v hodnotě 200 Kč, které však v žádném případě není schopno pokrýt potřeby dítěte, na které má být výživné hrazeno.

V současné době zde existují tabulky výživného, které jsou stanoveny Ministerstvem spravedlnosti, přičemž princip těchto tabulek je založen na věku dítěte a zahrnuje 5 kategorií pro stanovení výživného, a to pro děti od 0  do 5 let, od 6 do 9 let, od 10 do 14 let, od 15 do 17 let a od 18 let výše. Toto by se však příštím rokem, mělo změnit.

Dle sdělení Marcely Nevšímalové z Ministerstva spravedlnosti by nové tabulky měly obsahovat místo shora uvedených 5 kategorií pouze kategorie 4, přičemž by se neměly odvíjet jen od pevně stanovené věkové hranice dítěte, která by tak měla být pouze orientační, ale měly by více vyjadřovat jednotlivé životní etapy dítěte. Rozdíly by pak mezi jednotlivými kategoriemi pro určení výživného měly být nižší.

Mimo uvedené by měla být stanovena i určitá minimální částka, která by měla rodiči, jenž který má stanovenu vyživovací povinnost zajistit, že mu po uhrazení alimentů zůstane tato minimální částka.  Současně by se při výpočtu výše výživného mělo hledět i na skutečnost, zda a jak se platící rodič podílí na péči o dítě a zda je povinen ještě k nějaké další vyživovací povinnosti. Například rodič, který má 4 děti spadající do 4. kategorie 15 – 17 let, by každému dítěti měl hradit například 16 % ze své čisté mzdy, by následně pro svou obživu nemusel mít dostatečné finanční prostředky. Maximální podíl z čistého příjmu by nově neměl být 25 % ale pouze 19 %.

Hlavním cílem změny tabulek pro výpočet výše výživného by tak mělo být zamezení dohadů mezi rodiči, a především větší použitelnost pro širokou veřejnost, čímž by mohlo následně dojít k poklesu soudních sporů vedených mezi rodiči dětí, kteří bojují o stanovení vyživovací povinnosti. Podle nové podoby tabulek by mělo být jasně zřejmé, jaká výše výživného by měla být stanovena.

Jak tedy vypadá současné rozdělení alimentů a jak by mohlo vypadat po schválení ministerstvem spravedlnosti? Níže pro představu přikládáme podoby současné tabulky a předpokládané tabulky výživného.

SOUČASNÁ PODOBA TABULKY VÝŽIVNÉHO

PŘEDPOKLÁDÁNA PODOBA TABULKY VÝŽIVNÉHO

0 - 5 let

11 - 15 %

Předškolní věk 0 – 5 let

13 %

6 - 9 let

13 - 17 %

1.stupeň ZŠ 6 – 9 let

14 %

10 - 14 let

15 - 19 %

2.stupeň ZŠ 10 – 14 let

17 %

15 - 17 let

16 - 22 %

Střední škola, vyšší vzdělávání 15 let a více

19 %

18 a více let

19 - 25 %

 

 

 

Jak bude vypadat finální podoba tabulky pro stanovení výše výživného ještě není zcela zřejmé, avšak známá by všem mohla být již počátkem příštího roku, kdy by tabulky výživného mohly být schváleny příslušným ministerstvem.

Sdílej článek:

Doporučené články

KONEC OMEZOVÁNÍ PRONÁJMŮ BYTŮ ZE STRANY SVJ

Služby krátkodobých pronájmů bytů (např. prostřednictvím společnosti Airbnb) jsou stále oblíbenější forma ubytování obzvláště ve velkých městech, a to zejména z důvodu vysoké poptávky turistů. Tak...Více

ZTRATILI JSTE PŘÍSTUP DO DATOVÉ SCHRÁNKY? LZE JEJ JEDNODUŠE ZÍSKAT ZPĚT

Ztratili jste omylem své přístupové údaje do datové schránky? Nemusíte zoufat. K dispozici máte několik možností, jak jednoduše přístup získat zpět. S vyřízením nových přístupových údajů nicméně n...Více

©2020

Design by RVLT