Blog

DŮSLEDKY NEOMLUVENÉ ABSENCE U ZAMĚSTNANCE

Autor: Mgr. Kateřina Marešová, 31. 01. 2017

Zaměstnanec je podle zákoníku práce povinen konat práci podle pracovní smlouvy osobně a podle pokynů zaměstnavatele a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru…

#E-shopy #Mediální a MKT agentury #OSVČ #Pracovní právo #Společnosti #Startupy

NOVELA ZÁKONA O TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB

Autor: Kateřina Marešová, 09. 01. 2017

1 prosince 2016 nabyla účinnosti novela, která byla ve Sbírce zákonů publikována pod č 183/2016 Sb Tento zákon novelizoval zákon č 418/2011 Sb, o trestní odpovědnosti právnických…

#E-shopy #Obchodní právo #OSVČ #Společnosti #Startupy

Tento projekt Kreativní vouchery Daniel Macek je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Tento projekt Kreativní vouchery Daniel Macek je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

©2020

Design by RVLT