Blog

RUČENÍ ZA NEODVEDENÍ DPH PŘI PLATBĚ BITCOINY

Autor: Mgr. Daniel Macek, 04. 08. 2017

112017 vstoupila v účinnost novela č 170/2017 Sb, která pozměnila některé zákony v oblasti daní, mimo jiné i zákon o dani z přidané hodnoty č 235/2004 Sb (zákon o DPH) Tato novela…

#E-shopy #IT právo #Mediální a MKT agentury #Nemovitosti #Obchodní právo #OSVČ #Pohledávky #Realitní kanceláře #Společnosti #Startupy

OHROŽUJE VÁM SOUSED ČISTOTU VODY VE STUDNI?

Autor: Adam Trojan, 25. 07. 2017

Pokud už se vám někdy stalo, že váš soused ohrožoval čistotu vaši vody ve studni, pak v následujících řádcích se dozvíte, jak se mu bránit Vlastnictví je samozřejmě chráněno…

ČESKÁ REPUBLIKA MÁ ZAPLATIT MAJITELŮM BYTŮ MILIONY

Autor: Michael Kopecký, 17. 07. 2017

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku (dále „ESLP“) odmítl odvolání České republiky ve věci ČAPSKÝ a JESCHKEOVÁ proti ČESKÉ REPUBLICE a potvrdil tak své dřívější…

#Nemovitosti #Realitní kanceláře

NADMĚRNÉ TEPLOTY NA PRACOVIŠTI

Autor: Kateřina Marešová, 11. 07. 2017

Zákon č 262/2006 Sb, zákoník práce zavádí v ustanovení § 102 odst 1 základní povinnost pro všechny zaměstnavatele vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní…

#E-shopy #Mediální a MKT agentury #Obchodní právo #OSVČ #Pracovní právo #Realitní kanceláře #Společnosti #Startupy

NOVÉ POVINNOST V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Autor: Mgr. Vít Hruška, 30. 06. 2017

Po mnoho let trvajících jednáních přijal Evropský parlament a Rada Evropské unie nařízení č 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o…

#E-shopy #GDPR #IT právo #Mediální a MKT agentury #Nemovitosti #Obchodní právo #OSVČ #Pracovní právo #Realitní kanceláře #Společnosti #Startupy

NOVELA VYHLÁŠKY O REGISTRACI VOZIDEL

Autor: Kateřina Marešová, 30. 06. 2017

Dne 1 6 2017 nabyla účinnosti vyhláška Ministerstva dopravy č 158/2017 Sb, kterou se mění vyhláška č 343/2014 Sb, o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů Jedná se o…

#E-shopy #Obchodní právo #OSVČ #Společnosti #Startupy

KUŘÁKY VYŽENOU PŘED HOSPODY. JAK SE BRÁNIT PROTI HLUKU?

Autor: Kateřina Marešová, 29. 05. 2017

31 května 2017 nabude účinnosti zákon č 65/2017 Sb, o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, neboli „protikuřácký zákon“, který zavede úplný zákaz…

ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE PARKOVIŠTĚ ZA ŠKODU NA ZAPARKOVANÝCH VOZIDLECH

Autor: Vít Hruška, 09. 05. 2017

Již mnohokrát bylo probíráno v různých statích, že provozovatel činnosti, se kterou je zpravidla spojeno odkládání věcí (restaurace, fitness apod), nese odpovědnost za poškození,…

#Obchodní právo #OSVČ #Společnosti #Startupy

DOČASNÁ VÝJIMKA Z POVINNOSTI EET PRO NEVIDOMÉ

Autor: Kateřina Marešová, 05. 05. 2017

Ve třetí a čtvrté fázi (1 března 2018 a 1 června 2018) zavedení elektronické evidence tržeb se může vyskytovat řada osob samostatně výdělečně činných, které jsou nevidomé,…

NOVÉ OCHRANNÉ PRVKY NA REGISTRAČNÍCH ZNAČKÁCH

Autor: Kateřina Marešová, 27. 04. 2017

Dne 4 2 2017 nabyla účinnosti vyhláška č 10/2017 Sb, která novelizovala vyhlášku č 343/2014 Sb, o registraci vozidel, ve znění pozdějších…

#E-shopy #IT právo #Mediální a MKT agentury #Obchodní právo #Ochranné známky #OSVČ #Společnosti #Startupy

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V MHD

Autor: Michael Kopecký, 12. 04. 2017

Téma kontrol v městské hromadné dopravě je nekonečný příběh, na který už bylo napsáno mnoho článků a vydáno několik soudních rozhodnutí Veškerá pozornost je však upřena na…

PODÍL VE SPOLEČNOSTI VE VZTAHU K SPOLEČNÉMU JMĚNÍ MANŽELŮ VE SVĚTLE NOVELY OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Autor: Vít Hruška, 03. 04. 2017

Nedávno přijatá novela tzv nového občanského zákoníku, který je účinný teprve bezmála tři a čtvrt roku, s sebou mimo jiné přinesla také zpřesnění nahlížení na podíl…

#E-shopy #Mediální a MKT agentury #Obchodní právo #Společnosti #Startupy

Tento projekt Kreativní vouchery Daniel Macek je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Tento projekt Kreativní vouchery Daniel Macek je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

©2020

Design by RVLT