Blog

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE UKLÁDÁ ZAMĚSTNAVATELŮM NOVÉ POVINNOSTI PRO PRÁCI Z DOMOVA

Autor: Michael Kopecký, 14. 03. 2017

Vláda předložila sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákoník práce Ten již prošel prvním čtení a po projednání ve výborech se vrací na pořad jednání schůze poslanecké…

#E-shopy #Mediální a MKT agentury #Obchodní právo #OSVČ #Pracovní právo #Realitní kanceláře #Společnosti #Startupy

MAXIMÁLNÍ VÝŠE KAUCE U NÁJMU BYTU OD 28. 2. 2017

Autor: Kateřina Marešová, 09. 03. 2017

Novela č 460/2016 Sb mění nový občanský zákoník a s ním i mimo jiné maximální výši kauce u nájmu bytu Složení kauce neboli jistoty slouží k zajištění řádného plnění…

#Nemovitosti #Realitní kanceláře

VAŠE PRÁVA VŮČI ZAMĚSTNANCŮM OCHRANKY

Autor: Mgr. Daniel Macek, 09. 03. 2017

V minulých týdnech jsme uveřejnili článek o tom, jaká má oprávnění zaměstnanec bezpečnostní agentury obchodu při kontrole zákazníků, kde jsme uvedli, že za určitých okolností je…

#Pracovní právo #Společnosti

PŘEDKUPNÍ PRÁVO SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU NA NEMOVITOSTI SE VRACÍ

Autor: Vít Hruška, 03. 03. 2017

Na sklonku roku 2016 podepsal prezident novelu „nového občanského zákoníku“ (budu jej tak nazývat i v textu), která, mimo jiné, zavádí i staronové pravidlo předkupního práva ke…

#Nemovitosti #Realitní kanceláře

CO NOVÉHO PŘINESE NOVELA ZÁKONA O OBČANSKÝCH PRŮKAZECH?

Autor: Vít Hruška, 16. 02. 2017

Téměř na sklonku uplynulého roku schválila vláda návrh novely zákona o občanských průkazech, která má zavést povinně vydávané elektronické občanské…

ZASÍLÁNÍ ÚDAJŮ PRO PLACENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTÍ E-MAILEM NAMÍSTO SLOŽENKY

Autor: Mgr. Daniel Macek, 06. 02. 2017

Finanční správa zavedla pro poplatníky daně z nemovitých věcí novou možnost zasílání údajů pro placení daně na e-mail namísto složenky Pokud se poplatník k této službě…

#Nemovitosti #Realitní kanceláře

DŮSLEDKY NEOMLUVENÉ ABSENCE U ZAMĚSTNANCE

Autor: Mgr. Kateřina Marešová, 31. 01. 2017

Zaměstnanec je podle zákoníku práce povinen konat práci podle pracovní smlouvy osobně a podle pokynů zaměstnavatele a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru…

#E-shopy #Mediální a MKT agentury #OSVČ #Pracovní právo #Společnosti #Startupy

MŮŽE PRACOVNÍK BEZPEČNOSTNÍ AGENTURY PO VÁS POŽADOVAT UKÁZÁNÍ OBSAHU TAŠEK?

Autor: Mgr. Daniel Macek, 18. 01. 2017

Otázka oprávnění zaměstnanců ochranky, popř zaměstnanců obchodu, kontrolovat věci návštěvníků obchodů je stále aktuální a zasluhuje proto bližší…

#Pracovní právo #Společnosti

ODPOVĚDNOST VLASTNÍKA KOMUNIKACE ZA ZRANĚNÍ CHODCE

Autor: Vít Hruška, 18. 01. 2017

Se sněžením a zledovatělými cestami se zvyšuje riziko vzniku zranění Jaká jsou práva chodce v případě zranění, které vzniklo v důsledku špatného stavu…

NOVELA ZÁKONA O TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB

Autor: Kateřina Marešová, 09. 01. 2017

1 prosince 2016 nabyla účinnosti novela, která byla ve Sbírce zákonů publikována pod č 183/2016 Sb Tento zákon novelizoval zákon č 418/2011 Sb, o trestní odpovědnosti právnických…

#E-shopy #Obchodní právo #OSVČ #Společnosti #Startupy

CESTOVNÍ NÁHRADY V ROCE 2017

Autor: Mgr. Daniel Macek, 06. 01. 2017

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo pro rok 2017 novou vyhlášku o cestovních náhradách Ve Sbírce zákonů vyšla 23 prosince 2016 pod číslem č 440/2016 Sb Mění se tuzemské…

#Společnosti

Tento projekt Kreativní vouchery Daniel Macek je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Tento projekt Kreativní vouchery Daniel Macek je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

©2020

Design by RVLT