Blog

DOČASNÁ VÝJIMKA Z POVINNOSTI EET PRO NEVIDOMÉ

Autor: Kateřina Marešová, 05. 05. 2017

Ve třetí a čtvrté fázi (1 března 2018 a 1 června 2018) zavedení elektronické evidence tržeb se může vyskytovat řada osob samostatně výdělečně činných, které jsou nevidomé,…

#Nezařazené

NOVÉ OCHRANNÉ PRVKY NA REGISTRAČNÍCH ZNAČKÁCH

Autor: Kateřina Marešová, 27. 04. 2017

Dne 4 2 2017 nabyla účinnosti vyhláška č 10/2017 Sb, která novelizovala vyhlášku č 343/2014 Sb, o registraci vozidel, ve znění pozdějších…

#E-shopy #IT právo #Mediální a MKT agentury #Obchodní právo #Ochranné známky #OSVČ #Společnosti #Startupy

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V MHD

Autor: Michael Kopecký, 12. 04. 2017

Téma kontrol v městské hromadné dopravě je nekonečný příběh, na který už bylo napsáno mnoho článků a vydáno několik soudních rozhodnutí Veškerá pozornost je však upřena na…

PODÍL VE SPOLEČNOSTI VE VZTAHU K SPOLEČNÉMU JMĚNÍ MANŽELŮ VE SVĚTLE NOVELY OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Autor: Vít Hruška, 03. 04. 2017

Nedávno přijatá novela tzv nového občanského zákoníku, který je účinný teprve bezmála tři a čtvrt roku, s sebou mimo jiné přinesla také zpřesnění nahlížení na podíl…

#E-shopy #Mediální a MKT agentury #Obchodní právo #Společnosti #Startupy

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE UKLÁDÁ ZAMĚSTNAVATELŮM NOVÉ POVINNOSTI PRO PRÁCI Z DOMOVA

Autor: Michael Kopecký, 14. 03. 2017

Vláda předložila sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákoník práce Ten již prošel prvním čtení a po projednání ve výborech se vrací na pořad jednání schůze poslanecké…

#E-shopy #Mediální a MKT agentury #Obchodní právo #OSVČ #Pracovní právo #Realitní kanceláře #Společnosti #Startupy

MAXIMÁLNÍ VÝŠE KAUCE U NÁJMU BYTU OD 28. 2. 2017

Autor: Kateřina Marešová, 09. 03. 2017

Novela č 460/2016 Sb mění nový občanský zákoník a s ním i mimo jiné maximální výši kauce u nájmu bytu Složení kauce neboli jistoty slouží k zajištění řádného plnění…

#Nemovitosti #Realitní kanceláře

VAŠE PRÁVA VŮČI ZAMĚSTNANCŮM OCHRANKY

Autor: Mgr. Daniel Macek, 09. 03. 2017

V minulých týdnech jsme uveřejnili článek o tom, jaká má oprávnění zaměstnanec bezpečnostní agentury obchodu při kontrole zákazníků, kde jsme uvedli, že za určitých okolností je…

#Pracovní právo #Společnosti

PŘEDKUPNÍ PRÁVO SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU NA NEMOVITOSTI SE VRACÍ

Autor: Vít Hruška, 03. 03. 2017

Na sklonku roku 2016 podepsal prezident novelu „nového občanského zákoníku“ (budu jej tak nazývat i v textu), která, mimo jiné, zavádí i staronové pravidlo předkupního práva ke…

#Nemovitosti #Realitní kanceláře

CO NOVÉHO PŘINESE NOVELA ZÁKONA O OBČANSKÝCH PRŮKAZECH?

Autor: Vít Hruška, 16. 02. 2017

Téměř na sklonku uplynulého roku schválila vláda návrh novely zákona o občanských průkazech, která má zavést povinně vydávané elektronické občanské…

#Nezařazené

ZASÍLÁNÍ ÚDAJŮ PRO PLACENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTÍ E-MAILEM NAMÍSTO SLOŽENKY

Autor: Mgr. Daniel Macek, 06. 02. 2017

Finanční správa zavedla pro poplatníky daně z nemovitých věcí novou možnost zasílání údajů pro placení daně na e-mail namísto složenky Pokud se poplatník k této službě…

#Nemovitosti #Realitní kanceláře

DŮSLEDKY NEOMLUVENÉ ABSENCE U ZAMĚSTNANCE

Autor: Mgr. Kateřina Marešová, 31. 01. 2017

Zaměstnanec je podle zákoníku práce povinen konat práci podle pracovní smlouvy osobně a podle pokynů zaměstnavatele a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru…

#E-shopy #Mediální a MKT agentury #OSVČ #Pracovní právo #Společnosti #Startupy

MŮŽE PRACOVNÍK BEZPEČNOSTNÍ AGENTURY PO VÁS POŽADOVAT UKÁZÁNÍ OBSAHU TAŠEK?

Autor: Mgr. Daniel Macek, 18. 01. 2017

Otázka oprávnění zaměstnanců ochranky, popř zaměstnanců obchodu, kontrolovat věci návštěvníků obchodů je stále aktuální a zasluhuje proto bližší…

#Pracovní právo #Společnosti

Tento projekt Kreativní vouchery Daniel Macek je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Kreativní vouchery | Kreativní voucher Mgr.Daniel Macek, advokát, Registrační číslo: 380000268 | Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Účel projektu: Vytvoření redesignu webu a komplexní PPC analýzy. Realizace projektu: 1.1. 2023 až 30.9.2023

©2020

Design by RVLT