Blog

NOVELA VYHLÁŠKY O REGISTRACI VOZIDEL

Autor: Kateřina Marešová, 30. 06. 2017

Dne 1 6 2017 nabyla účinnosti vyhláška Ministerstva dopravy č 158/2017 Sb, kterou se mění vyhláška č 343/2014 Sb, o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů Jedná se o…

#E-shopy #Obchodní právo #OSVČ #Společnosti #Startupy

NOVÉ POVINNOST V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Autor: Mgr. Vít Hruška, 30. 06. 2017

Po mnoho let trvajících jednáních přijal Evropský parlament a Rada Evropské unie nařízení č 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o…

#E-shopy #GDPR #IT právo #Mediální a MKT agentury #Nemovitosti #Obchodní právo #OSVČ #Pracovní právo #Realitní kanceláře #Společnosti #Startupy

ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE PARKOVIŠTĚ ZA ŠKODU NA ZAPARKOVANÝCH VOZIDLECH

Autor: Vít Hruška, 09. 05. 2017

Již mnohokrát bylo probíráno v různých statích, že provozovatel činnosti, se kterou je zpravidla spojeno odkládání věcí (restaurace, fitness apod), nese odpovědnost za poškození,…

#Obchodní právo #OSVČ #Společnosti #Startupy

NOVÉ OCHRANNÉ PRVKY NA REGISTRAČNÍCH ZNAČKÁCH

Autor: Kateřina Marešová, 27. 04. 2017

Dne 4 2 2017 nabyla účinnosti vyhláška č 10/2017 Sb, která novelizovala vyhlášku č 343/2014 Sb, o registraci vozidel, ve znění pozdějších…

#E-shopy #IT právo #Mediální a MKT agentury #Obchodní právo #Ochranné známky #OSVČ #Společnosti #Startupy

PODÍL VE SPOLEČNOSTI VE VZTAHU K SPOLEČNÉMU JMĚNÍ MANŽELŮ VE SVĚTLE NOVELY OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Autor: Vít Hruška, 03. 04. 2017

Nedávno přijatá novela tzv nového občanského zákoníku, který je účinný teprve bezmála tři a čtvrt roku, s sebou mimo jiné přinesla také zpřesnění nahlížení na podíl…

#E-shopy #Mediální a MKT agentury #Obchodní právo #Společnosti #Startupy

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE UKLÁDÁ ZAMĚSTNAVATELŮM NOVÉ POVINNOSTI PRO PRÁCI Z DOMOVA

Autor: Michael Kopecký, 14. 03. 2017

Vláda předložila sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákoník práce Ten již prošel prvním čtení a po projednání ve výborech se vrací na pořad jednání schůze poslanecké…

#E-shopy #Mediální a MKT agentury #Obchodní právo #OSVČ #Pracovní právo #Realitní kanceláře #Společnosti #Startupy

VAŠE PRÁVA VŮČI ZAMĚSTNANCŮM OCHRANKY

Autor: Mgr. Daniel Macek, 09. 03. 2017

V minulých týdnech jsme uveřejnili článek o tom, jaká má oprávnění zaměstnanec bezpečnostní agentury obchodu při kontrole zákazníků, kde jsme uvedli, že za určitých okolností je…

#Pracovní právo #Společnosti

DŮSLEDKY NEOMLUVENÉ ABSENCE U ZAMĚSTNANCE

Autor: Mgr. Kateřina Marešová, 31. 01. 2017

Zaměstnanec je podle zákoníku práce povinen konat práci podle pracovní smlouvy osobně a podle pokynů zaměstnavatele a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru…

#E-shopy #Mediální a MKT agentury #OSVČ #Pracovní právo #Společnosti #Startupy

MŮŽE PRACOVNÍK BEZPEČNOSTNÍ AGENTURY PO VÁS POŽADOVAT UKÁZÁNÍ OBSAHU TAŠEK?

Autor: Mgr. Daniel Macek, 18. 01. 2017

Otázka oprávnění zaměstnanců ochranky, popř zaměstnanců obchodu, kontrolovat věci návštěvníků obchodů je stále aktuální a zasluhuje proto bližší…

#Pracovní právo #Společnosti

NOVELA ZÁKONA O TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB

Autor: Kateřina Marešová, 09. 01. 2017

1 prosince 2016 nabyla účinnosti novela, která byla ve Sbírce zákonů publikována pod č 183/2016 Sb Tento zákon novelizoval zákon č 418/2011 Sb, o trestní odpovědnosti právnických…

#E-shopy #Obchodní právo #OSVČ #Společnosti #Startupy

CESTOVNÍ NÁHRADY V ROCE 2017

Autor: Mgr. Daniel Macek, 06. 01. 2017

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo pro rok 2017 novou vyhlášku o cestovních náhradách Ve Sbírce zákonů vyšla 23 prosince 2016 pod číslem č 440/2016 Sb Mění se tuzemské…

#Společnosti

Tento projekt Kreativní vouchery Daniel Macek je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Tento projekt Kreativní vouchery Daniel Macek je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

©2020

Design by RVLT